Inglise keel B1.1 gr B

Inglise keel kesktasemele (B1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sõbrad ja elustiil: Kes me oleme ja kust me tuleme? Kuidas suhtleme? Suhted.
    Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus
    Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Sagedusmäärused.
2) Adrenaliin: Spordialad. Tervis. Ekstreemsport.
    Funktsionaalne keel: Soovitused ja nõuanded.
    Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple vs Past Continuous). Võrdlemine (as easy as, by
    far the most exciting, jne). Rõhutamine (tugev ja nõrk omadussõna).
3) Suhted ja perekond: Iseloomujooned. Sugulased ja tuttavad. Isiksus.
    Funktsionaalne keel: Kuidas kritiseerida ja reageerida kriitikale.
    Keeleteadmised: Ajavormid (Present Simple, Present Continuous & Present Perfect)
4) Võtame vabalt: Kuidas tähistatakse erinevaid sündmusi? Festivalid. Mis teeb peost peo?
    Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja nendele vastamine.
    Keeleteadmised: Tuleviku ajad (Future Simple (will), going to, Present Continuous)
5) On see ikka söödav?: Toit ja toidu valmistamisviisid. Šokolaad. Põnevad maitsed maailmast.
    Funktsionaalne keel: Restoranis (tellimine, selgituste küsimine, soovitamine jne)
    Keeleteadmised: Hulgasõnad. Loendatavad ja loendamatud nimisõnad.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil New Inside Out Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursusel osaleja andmed
Kursus
Kursuse eest maksja andmed

Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 14.09 - 14.12

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Eva Pettai

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali