Inglise keel B1.1

Inglise keel kesktasemele (B1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Kursust täiendatakse põneva BBC video- ja audiomaterjaliga.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Identiteet: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Sarnasused ja erinevused. Võõrkeelte õppimine. BBC videointervjuud: Mida perekond sulle tähendab?  
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Ajavormid (Present/Past
Simple/Continuous).
2) Lood elust enesest: Film ja uudised. Hädavale. Jutuvestmise kunst. BBC videointervjuud: Kuidas sa end maailmas toimuvaga kursis hoiad? Kas sa usud, mida meediast kuuled ja näed?
Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine.
Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple, Past Continuous ja Past Perfect). Eessõnad.
3) Tulevikuplaanid: Plaanid ja ennustused. Tegutseda või edasi lükata? Suhtlemine ja tehnoloogia. BBC videointervjuud: Kas tehnoloogia soodustab või takistab inimestevahelist suhtlust?
Funktsionaalne keel: Arusaamatuste lahendamine. Mõtte ümber sõnastamine.
Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid (Future Simple (will), might, going to, Present Continuous) ja
ajaväljendid.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 16.09 - 16.12

Aeg: N 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali

Registeerumine suletud