Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B1.1 Tartus

Inglise keel B1.1 Tartus

Inglise keel kesktasemele (B1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Sõnavara ja soravus, grammatika muidugi ka, aga mitte liiga suurtes kogustes – nii oleme üles ehitanud kesktaseme kursused. Kuigi endiselt pöörame tähelepanu kõigile keeleaspektidele ning parandame süstemaatiliselt grammatikaalaseid teadmisi, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Rohkem kui madalamatel tasemetel tegeleme erinevate väljendite ja lausekonstruktsioonidega, mida vajad oma arvamuse väljendamiseks, seisukohtade kaitsmiseks, huvi üles näitamiseks, kritiseerimiseks (nii et kritiseeritav sellest ei solvuks) jne.
Usume põhimõttesse kuula, ja sa unustad, tee ise, ja sul jääb meelde. Seetõttu kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis võimaldavad Sul aktiivselt tunnitöös kaasa lüüa – paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Identiteet: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Sarnasused ja erinevused. Võõrkeelte õppimine.  
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Ajavormid (Present/Past Simple/Continuous).
2) Lood elust enesest:
Film ja uudised. Hädavale. Jutuvestmise kunst.
Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine.
Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple, Past Continuous ja Past Perfect). Eessõnad.
3) Tulevikuplaanid:
Plaanid ja ennustused. Tegutseda või edasi lükata? Suhtlemine ja tehnoloogia.
Funktsionaalne keel: Arusaamatuste lahendamine. Mõtte ümber sõnastamine.
Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid (Future Simple (will), might, going to, Present Continuous) ja ajaväljendid.
4) Tööelu:
Isikuomadused. Unistuste ametid. Ettevõtte loomine.
Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Kokkulepped.
Keeleteadmised: Tavade ja kommete väljendamine (used to, would)

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

  Aeg:

  Periood: 13.09 - 13.12

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Hind:

  180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali