Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1.1 veebis

Inglise keel B1.1 veebis

Inglise keel kesktasemele (B1.1)

E-õpe

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Identiteet: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Sarnasused ja erinevused. Võõrkeelte õppimine. BBC videointervjuud: Mida perekond sulle tähendab?  
  Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
  Keeleteadmised: Küsimuste moodustamine. Eessõnaga lõppev küsimus. Ajavormid (Present/Past Simple/Continuous).
 2. Lood elust enesest: Film ja uudised. Hädavale. Jutuvestmise kunst. BBC videointervjuud: Kuidas sa end maailmas toimuvaga kursis hoiad? Kas sa usud, mida meediast kuuled ja näed?
  Funktsionaalne keel: Huvi väljendamine.
  Keeleteadmised: Minevikuajad (Past Simple, Past Continuous ja Past Perfect). Eessõnad.
 3. Tulevikuplaanid: Plaanid ja ennustused. Tegutseda või edasi lükata? Suhtlemine ja tehnoloogia. BBC videointervjuud: Kas tehnoloogia soodustab või takistab inimestevahelist suhtlust?
  Funktsionaalne keel: Arusaamatuste lahendamine. Mõtte ümber sõnastamine.
  Keeleteadmised: Tuleviku ajavormid (Future Simple (will), might, going to, Present Continuous) ja ajaväljendid.
 4. Tööelu: Isikuomadused. Unistuste ametid. Ettevõtte loomine.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Kokkulepped.
  Keeleteadmised: Tavade ja kommete väljendamine (used to, would)
 5. Probleem ja lahendus: Nutikad lahendused. Ekspert annab nõu. Edukas probleemide lahendaja.
  Funktsionaalne keel: Viisakad palved ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Ülivõrde kasutamine. Sõnamoodustus: omadussõna.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 05.05

  Aeg: T/N 08.30 - 10.00

  Koolitaja:

  Hille Kruus

  Hind:

  216 € / 204 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.