Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1.2 ZOOMis

Inglise keel B1.2 ZOOMis

Inglise keel kesktasemele vestlus (B1)

E-õpe

Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 68-74 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 68-74 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1) Aeg ja aja planeerimine: Kalender. Ajaväljendid. Tähtaeg. Aja planeerimise võtteid.
Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (must, should, have to, jne)
2) Uudised: Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Ajalehekeel. Kollokatsioonid (say vs tell)
Funktsionaalne keel: Isiklikud uudised ja nendele reageerimine.
Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.
3) Reis: Reisimine. Asukoha ja paikade kirjeldamine.
Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
Keeleteadmised: Tõenäosust väljendavad modaalverbid (olevik). Enneminevik (Past Perfect).

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 05.02 - 14.05

Aeg: R 08.30 - 10.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud