Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1 veebis

Inglise keel B1 veebis

Inglise keel kesktasemele (B1)

E-õpe

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase inglise keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 61-70 punkti,
Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Probleem ja lahendus: Nutikad lahendused. Ekspert annab nõu. Edukas probleemide lahendaja.
  Funktsionaalne keel: Viisakad palved ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Ülivõrde kasutamine. Sõnamoodustus: omadussõna.
 2. Emotsioonid: Tunded. Mälestusväärsed hetked. Kuidas stressiga toime tulla? Oled sa optimist või pessimist?
  Funktsionaalne keel: Uudistele reageerimine. Mida sa teeksid, kui…?
  Keeleteadmised: Tingimuslaused. Ühendtegusõnad.
 3. Aeg ja aja planeerimine: Kalender. Ajaväljendid. Tähtaeg. Aja planeerimise võtteid.
  Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
  Keeleteadmised: Kohustust väljendavad modaalverbid (must, should, have to, jne)
 4. Uudised: Teemad uudistes. Kuritegu ja karistus. Ajalehekeel. Kollokatsioonid (say vs tell)
  Funktsionaalne keel: Isiklikud uudised ja nendele reageerimine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  35 ak t auditoorset tööd (kogumaht 50ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 13.09 - 13.12

  Aeg: T 08.30 - 10.15

  Koolitaja:

  Hille Kruus

  Hind:

  171 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.