Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B1 veebis

Inglise keel B1 veebis

Inglise keel B1

E-õpe

Kui Sa oled juba alustanud õpinguid B1 tasemel. Kui Sa meie kodulehe kõrgemast testist said 64-74 punkti, Kui Sa tunned, et lisaks sõnavara suurendamisele ja rääkimisoskuse parandamisele vajavad jätkuvalt süstemaatilist täiendamist ka grammatikaalased teadmised, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks ja link õppematerjalidele.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Pöörame tähelepanu nii kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- kui ka kirjutamisoskusele, aga tunnitöös keskendume peamiselt suhtlusoskuse arendamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Töö ja kvalifikatsioon: Unistuste ametid. Isikuomadused. Minu oma ettevõte.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine. Ettepanekute tegemine.
  Keeleteadmised: Mineviku harjumused (used to, would). Tugevad omadussõnad.
 2. Probleem ja lahendus: Nutikad lahendused. Ekspert annab nõu. Edukas probleemide lahendaja.
  Funktsionaalne keel: Viisakad palved ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Võrdlemine. Ülivõrde kasutamine. Sõnamoodustus: omadussõna.
 3. Emotsioonid: Tunded. Mälestusväärsed hetked. Kuidas stressiga toime tulla? Oled sa optimist või pessimist?
  Funktsionaalne keel: Uudistele reageerimine. Mida sa teeksid, kui…?
  Keeleteadmised: Tingimuslaused. Ühendtegusõnad.

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su aktiivne sõnavara ning suurenenud rääkimisjulgus ja soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Intermediate 2nd ed ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  35 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 07.02 - 08.05

  Aeg: K 08.30 - 10.15

  Koolitaja:

  Hille Kruus

  Hind:

  186 € / 178 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.