Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keele B1 vestluskursus veebis

Inglise keele B1 vestluskursus veebis

Inglise keel kesktasemele vestlus (B1)

E-õpe

Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele, Kui Sa soovid keskenduda peamiselt suulise väljendusoskuse arendamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sinu inglise keele õpingud on jõudnud kesktasemele,
Kui Sa soovid keskenduda peamiselt suulise väljendusoskuse arendamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Tegeleme ka grammatikaga, aga pisut teisiti kui tavakursusel. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Argipäev: Igapäevategevused ja -kohustused. Inimesed meie ümber. Vaba aeg. Kollokatsioonid (have & take).
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ja sellele reageerimine.
  Keeleteadmised: Kinnitavad lühiküsimused (You live here, don´t you?)
 2. Kas mäletad?: Mälu ja mälestus. Mäletamine ja unustamine.
  Funktsionaalne keel: Info täpsustamine. Arvamuse avaldamine.
  Keeleteadmised: Mineviku ajavormid (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, used to). Lühiküsimused (Do they? Did she? jne).
 3. Ümber ilma: Põnevad paigad ja objektid. Elu suurlinnas.
  Funktsionaalne keel: Võrdlemine, kasutades erinevaid väljendeid.
  Keeleteadmised: Kaudsed küsimused.


  Kursus baseerub õppekomplektil Cutting Edge Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

35 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 50 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 31.01 - 09.05

Aeg: T 08.30 - 10.15

Koolitaja:

Hille Kruus

Hind:

171 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud