Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B2.1+ Tartus

Inglise keel B2.1+ Tartus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2.1+

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

 • Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et B2 tasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
 • Kasutame kursusel ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD B2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Veider, aga võimalik: Ekstreemsed loodusnähtused. Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
  Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Diagrammi kirjeldamine suuliselt ja kirjalikult.
  Keeleteadmised: Oletamine modaalverbe kasutades. Tõenäosus.
 2. Õige või vale?: Käitumine ohuolukorras. Toimetulek keerulistes oludes.
  Funktsionaalne keel: Rõhutamine. Nõuanded ja neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Artiklid (umbmäärane ja määrav, artiklita nimisõna).
 3. Meedia: Teleprogrammid. Mis uudist? Apsakad uudistes. BBC video live-uudiste ülekannetest.
  Funktsionaalne keel: Huvitumine. Täpsustavad küsimused. Uudisnupu kirjutamine.
  Keeleteadmised: Kui palju, kui mitu? (Quantifiers). Kaudne kõne. Olulise rõhutamine.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 01.02 - 02.05

Aeg: N 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

195€/186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud