Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B2.1+ ZOOMis

Inglise keel B2.1+ ZOOMis

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2)

E-õpe

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud. Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1) Tekitab küsimusi: Väikeste tegude suured tagajärjed. Rollide muutused ühiskonnas. Ühine ettekanne.
    BBC video muutustest töökorralduses.
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ning teiste arvamusele reageerimine. Seisukoha põhjendamine.
    Omadussõnad arvamuse väljendamiseks.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid (Present and Past Perfect Simple & Continuous). Passiiv. 
    Tegusõnade ja nimisõnade eristamine.
2) Puhkehetk: Vaba aja veetmise muutumine. Mõnusad väljasõidud. BBC video õnnest ja õnnelikkusest.
    Funktsionaalne keel: Tegevuste järjestus ja nende kirjeldamine. Peegeldavad küsimused.
    Keeleteadmised: Sidesõnad. Tulevikuvormid. Praegused ja minevikuharjumused. Nimisõnad (countable and 
    plural nouns
).
3) Ideed: Räägime leiutistest. Kirjeldame reklaame. Mõtiskleme ajurünnaku teemal. BBC video ideede
    esitlemisest.
    Funktsionaalne keel: Ideede väljapakkumine.
    Keeleteadmised: Tingimuslaused (Real and hypothetical conditionals). Artiklid.

Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Upper-Intermediate 2nd ed (2017) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

28 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 40 ak t)

Aeg:

Periood: 17.09 - 17.12

Aeg: N 08.30 - 10.00

Koolitaja:

Karin Laanes

Hind:

120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)

Registeerumine suletud