Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Inglise keel B2.2 veebis

Inglise keel B2.2 veebis

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2)

E-õpe

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 1. Uued asjad: 30 päeva uue eluni. Isiksuse omadussõnad. Tunded. Reklaamide keel. BBC video “Pöörased seiklused”
  Funktsionaalne keel: Viisakad päringud. Päringutele vastamine.
  Keeleteadmised: Kaudsed küsimused. Sõnamoodustus.
 2. Vanus: Vanus ja generatsioon. Optimistid ja pessimistid. Tuleviku mina. BBC video pikaealisusest.
  Funktsionaalne keel: Kuidas argumenteerida ja olla veenev.
  Keeleteadmised: Tuleviku ajad. Modaalverbid. Sõnamoodustsus – eesliited.
 3. Käitumine: Keerulised otsused. Väärtushinnangud. Ebamugavad olukorrad. BBC video kehakeelest.
  Funktsionaalne keel: Nõu ja soovituste andmine. Keeruliste olukordadega toimetulek.
  Keeleteadmised: -ing vorm ja infinitiiv. Tingimuslaused (Past and mixed conditionals).

Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Upper-Intermediate (2nd ed) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 02.02 - 04.05

Aeg: K 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud