Inglise keel B2 gr A

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B2 TASEME ÕPPEKAVA 3. MOODULI TEEMAD:

1) Suhete loomine: Esmamuljed ja nende olulisus, suhete korraldamine. Seltskondlik vestlus.
    Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine, lõpetamine ja arendamine. Külaskäik kolleegi koju.
    Keeleteadmised: Tegusõnafraasid öeldu sisu edastamiseks (avoid doing, refuse to do jne)
2) Tähelepanu!: Kõned ja ettekanded. Tähelepanu äratamine ja visuaalsete vahendite
    kasutamine.  Statistilised andmed.
    Funktsionaalne keel: Kritiseerimine ja oletamine, sellele reageerimine.
    Keeleteadmised: Modaalverbid (kritiseerimine ja oletamine, minevik).
3) Töö või puhkus?: Külalislahkus ärimaailmas.  
    Funktsionaalne keel: Kuidas ´ei´ ütlemata ära öelda? Komplimentide tegemine ja neile
    reageerimine.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid.
4) Edu või läbikukkumine?: Edu töös ja isiklikus elus. Investeeringud ja eetika.
    Funktsionaalne keel: Mittenõustumise strateegiad. Kuidas koosolekut mõjukalt alustada?
Keeleteadmised: Sidesõnad (although, while jne).
5) Ärireis: Reisid, kohtumised ja kokkusaamised. Ärilõuna.
    Funktsionaalne keel: Kuidas vestlust alustada, üleval hoida, teemat muuta?
    Keeleteadmised: Rõhku lisavad määrsõnad (bitterly, utterly, thoroughly jne).
6) Otsus: Otsuste langetamine kriitilises olukorras. Kriisisituatsioonide haldamine. Kõhklus ja
    otsustusvõime.
    Funktsionaalne keel: Nõuanded ja soovitused.
    Keeleteadmised: Artiklite kasutamine. Tõenäosuse väljendamine.

Kursus baseerub õppekomplektil  In Company 3rd ed ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

54 ak t auditoorset tööd (kogumaht 80 ak t)

Aeg:

Periood: 21.09 - 21.12

Aeg: E / N 08.30 - 10.00

Koolitaja:

Reet Kasepalu

Hind:

198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud