Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keele vestluskursus (EAKAD)

Inglise keele vestluskursus (EAKAD)

Inglise keele vestluskursus eakatele

Lai 30, Tartu

Kõigile huvilistele, kelle õpihimu ei ole lisandunud aastatega raugenud, ja kes seltskondlikku suhtlemist, ka võõrkeelset, kõrgelt hindavad.

KELLELE?

Kõigile huvilistele, kelle õpihimu ei ole lisandunud aastatega raugenud, ja kes seltskondlikku suhtlemist, ka võõrkeelset, kõrgelt hindavad.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tunnitöös on põhirõhk suhtlemisel, aga õpitakse ka sõnu ning erinevaid lausekonstruktsioone, mis aitavad väljendada erinevaid soove, arvamusi ja mõtteid. Palju tähelepanu pöörame ka kuulamisele ja teistest arusaamisele.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis aitavad keeleõppijal saada üle suhtlusbarjäärist ja omandada keelealaseid teadmisi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub mõnusas tempos harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:

 • Raha: Kuidas mõistlikult osta? Kirjeldame kohti ja esemeid. Palk. Raha ja säästmine.
  Funktsionaalne keel: Poes (Can I help you?, Please enter your pin., etc)
  Keeleteadmised: Kõrvallaused (that/which, who, where). Ühendtegusõnad (call off, put off, etc) Hulgamäärused (much, many, too, enough)
 • Loodusega koos: Rohelised eluviisid. Looduses ja loodusega. Virmaliste maal.
  Funktsionaalne keel: Oletused (it could/might/can´t be …; Let me think. It´s hard to say. etc)
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed. Artiklid (a, an, the, artiklita).
 • Kus me elame: Suurlinnad. Elukeskkond. Kuritöö ja karistus.
  Funktsionaalne keel: Kaebused ja nende lahendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (üldolevik ja –minevik). Sõna ‘like’ lauses (What’s the weather like? vs What kind of weather do you like?)

Kursus baseerub 2017 a. välja antud õppekomplektidel SpeakOut ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava

Kursuse maht:

45 ak t auditoorset tööd (kogumaht 65 ak t)

Aeg:

Periood: 15.09 - 15.12

Aeg: T / R 10.15 - 11.30

Koolitaja:

Merli Kirsimäe

Hind:

99 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali

Registeerumine suletud