Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A1.1 grupp A veebis

Itaalia keel A1.1 grupp A veebis

Itaalia keel (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud; Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel; Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0-20.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
  Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
 2. Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
  Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
  Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Kohaeessõnad.
 3. Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü. Hinna küsimine ja ütlemine.
  Funktsionaalne keel: Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua reserveerimine).
  Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
 4. Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.

Itaalia keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

28 ak tundi auditoorset tööd (kogumaht 45 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 15.09 - 15.12

Aeg: R 09.00 - 10.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

150 €. Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud