Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Itaalia keel A1.1 Tartus

Itaalia keel A1.1 Tartus

Itaalia keel (A1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud; Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel; Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Teeme kõik selleks, et saaksid tugeva vundamendi edasistele õpingutele. Eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme aga põhirõhu siiski rääkimisele. Harjutame kõrva itaalia keelega, nii nagu seda päriselt räägitakse. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristöid, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, laua- ja interaktiivseid mänge jne. Kursust täiendatakse videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka põnevad ja silmaringi avardavad tunnid. Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0-20.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
  Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
 2. Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
  Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
  Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Kohaeessõnad.
 3. Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü. Hinna küsimine ja ütlemine.
  Funktsionaalne keel: Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua reserveerimine).
  Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
 4. Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.

Itaalia keele A1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak tundi auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 20.09 - 20.12

  Aeg: K 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjale.