Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A1.1 B veebis

Itaalia keel A1.1 B veebis

Itaalia keel (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud; Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel; Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna; siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud;
Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel;
Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna; siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et saaksid korralikud baasteadmised itaalia keelest, mis võimaldaksid Sul igapäevastes olukordades hakkama saada ja soovi korral õpinguid jätkata. Eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Teeme esmast tutvust tegusõna pööramise, asesõnade ning eessõnadega.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

Kursuse lõpuks oskad lihtsaid väljendeid kasutades rääkida endast, oma perest ja kodust, tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda jne.
Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 (2014).

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0-20.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja
    ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
2) Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
    Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Kohaeessõnad.
3) Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü. Hinna küsimine ja ütlemine.
    Funktsionaalne keel: Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua reserveerimine).
    Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
4) Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
    Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.

Itaalia keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 14.02 - 16.05

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud