Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A1.1 veebis

Itaalia keel A1.1 veebis

Itaalia keel (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud; Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel; Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem itaalia keelt õppinud;
Kui Sulle pakub huvi Itaalia ja meeldib itaalia keel;
Kui Sa arvad, et itaalia keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

  1. Esmakohtumine: Kes sa oled? Kust sa tuled? Riigid ja rahvused. Numbrid 0-20.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja enda tutvustamine. Aadressi ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised:  Isikulised asesõnad, viisakusvorm Lei. Küsisõnad. Tegusõna ´olema´, ´omama´ ja ´nimetama´´. Määrav artikkel (il, la). Olevik.
  2. Mina ja teised: Isikuandmed. Numbrid 20-100. Keeled. Ametid ja töökohad.
    Funktsionaalne keel: Tutvustamine. Vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik, reeglipärane). Umbmäärane artikkel. Kohaeessõnad.
  3. Head isu!: Söök ja jook. Baaris ja restoranis. Menüü. Hinna küsimine ja ütlemine.
    Funktsionaalne keel: Toidu tellimine. Vestlus restoranis. Telefonikõne (laua reserveerimine).
    Keeleteadmised: Määrav artikkel (mitmus). Tegusõna pööramine (olevik). Tähestik.
  4. Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
    Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.

Itaalia keele A1 taseme õppekava

    Kursusel osaleja andmed
    Kursus
    Kursuse eest maksja andmed

    Õppija õigused ja kohustused:

    1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
    2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
    3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
    4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

    Kursuse maht:

    37 ak tundi auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

    Aeg:

    Periood: 02.02 - 04.05

    Aeg: N 17.30 - 19.30

    Koolitaja:

    Alessandra Dezi

    Hind:

    180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

    Õppematerjal:

    Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.