Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A2 veebis

Itaalia keel A2 veebis

Itaalia keel A2

E-õpe

Kui Sa oled kunagi itaalia keele algtaseme juba omandanud, Kui Sa meie kodulehe testist said tulemuseks 72-84%, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Kuidas toimub veebikursus?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Kes minevikku ei mäleta: Lapsepõlv. Lemmikloomad. Mälestused.
  Funktsionaalne keel: Poolt ja vastu argumenteerimine.
  Keeleteadmised: Minevikuajad (passato prossimo, imperfetto). Ajaväljendid (minevik). Järelliited –ino ja -one
 2. Saame kokku!: Vaba aja tegevused. Teater, kontsert, muuseum. Kombed.
  Funktsionaalne keel: Kokkusaamise kokkuleppimine. Ettepanekute tegemine. Telefonikeel.
  Keeleteadmised:  Kestev olevik. Sõnajärg. Siduvad asesõnad che ja cui. Mineviku kesksõna.
 3. Head reisi!: Reisimine ja puhkus. Majutusasutused. Reisibüroos.
  Funktsionaalne keel: Viisakas soov. Meeldiv ja ebameeldiv üllatus. Hinna ja ajakava täpsustamine.
  Keeleteadmised:  Modaalverbid (soov ja kohustus). Minevikuajad.

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 2 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Itaalia  keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 29.01 - 29.04

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Alessandra Dezi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.

Registeerumine suletud