Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A1.1 veebis

Norra keel A1.1 veebis

Norra keel kursus algajatele (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud, Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest, Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see norra keele kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest,
Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, mille on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Igapäevased tegevused.
  Funktsionaalne keel: Tervitamine ja tutvumine.
  Keeleteadmised:  Tegusõna olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad hva ja hvor. Sõnajärg lihtlauses.
 2. Kas sa räägid norra keelt?: Riigid, rahvused ja keeled. Ametid.
  Funktsionaalne keel: Klassiviisakus. Kuidas läheb.
  Keeleteadmised:  Küsisõnad hvordan ja hvilke. Kas-küsimused. Eitus.
 3. Pere ja argipäev: Perekond. Kioskis. Toit ja toiduained; köögis.
  Funktsionaalne keel: Aadressi ja vanuse ütlemine.
  Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna ainusus ja mitmus, määramata ja määratud vorm.
  Asesõnad den,det ja de. Küsisõnad hvorfor ja hvem.
 4. Minu päev: Igapäevased tegevused. Päevaosad. Tööl ja koolis. Kodus.
  Funktsionaalne keel: Hinna ja telefoninumbri ütlemine.
  Keeleteadmised: Asesõna käänamine. Kohaeessõnad.
 5. Mis kell on?: Töö ja vaba aeg, päevaplaan. Kohvikus. Kellaaeg. Päevaosad. Nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Abi palumine, vabandamine. Vestlus kohvikus, tellimine.
  Keeleteadmised:  Ajaväljendid. Küsisõna når.  Modaalverbid + infinitiiv. Kohamäärused.

  Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald, Oslo 2004) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Norra keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 08.05

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Adele Vaks

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud