Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A1.1 ZOOMis

Norra keel A1.1 ZOOMis

Norra keel algajatele (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud, Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest, Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem norra keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke algteadmisi norra keelest,
Kui Sa arvad, et norra keelt võib tulevikus vaja minna,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge. Tutvume veidi ka norra kultuuri ja norralase hingeeluga. Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada jne. Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sina ja mina: Kes sa oled? Kust sa tuled? Kus sa elad? Igapäevased tegevused.
    Funktsionaalne keel: Tervitamine ja tutvumine.
    Keeleteadmised:  Tegusõna olevik. Isikulised asesõnad. Küsisõnad hva ja hvor. Sõnajärg lihtlauses.
2) Kas sa räägid norra keelt?: Riigid, rahvused ja keeled. Ametid.
    Funktsionaalne keel: Klassiviisakus. Kuidas läheb?
    Keeleteadmised:  Küsisõnad hvordan ja hvilke. Kas-küsimused. Eitus.
3) Pere ja argipäev: Perekond. Kioskis. Toit ja toiduained; köögis.
    Funktsionaalne keel: Aadressi ja vanuse ütlemine.
    Keeleteadmised:  Arvsõnad. Nimisõna ainusus ja mitmus, määramata ja määratud vorm.      
    Asesõnad den,det ja de. Küsisõnad hvorfor ja hvem.
4) Minu päev: Igapäevased tegevused. Päevaosad. Tööl ja koolis. Kodus.
    Funktsionaalne keel: Hinna ja telefoninumbri ütlemine.
    Keeleteadmised: Asesõna käänamine. Kohaeessõnad.
5) Mis kell on?: Töö ja vaba aeg, päevaplaan. Kohvikus. Kellaaeg. Päevaosad. Nädalapäevad.
    Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Abi palumine, vabandamine. Vestlus kohvikus,  
    tellimine.
    Keeleteadmised:  Ajaväljendid. Küsisõna når.  Modaalverbid + infinitiiv. Kohamäärused.

Norra keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 22.09 - 22.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Adele Vaks

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud