Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A1.2 veebis

Norra keel A1.2 veebis

Norra keel (A1.2)

E-õpe

Kui Sa oled norra keelt juba ühe semestri õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt paremini osata; Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi norra keelest; Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled norra keelt juba ühe semestri õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt paremini osata;
Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi norra keelest;
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Poeskäik: Toidu- ja riidepood. Riideesemed.
  Funktsionaalne keel: Abi ja soovituse palumine ja andmine. Kui palju see maksab?
  Keeleteadmised: Asesõnad den-denne, det-dette, de-disse. Omadussõna (ainsus ja mitmus). Küsisõnad hvilkenhviklethvilke.
 2. Ilm: Kuud ja aastaajad, tüüpilised tegevused. Temperatuur.
  Funktsionaalne keel: Käsud ja keelud, neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Enesekohane asesõna. Käskiv kõneviis. Kaudne kõneviis. Põhjus ja tulemus (derfor vs fordi). Eessõnad  i ja om.
 3. Puhkus: Reisidest ja reisimisest. Vaba aja tegevused. Põnevad paigad Norras.
  Funktsionaalne keel: Pileti ostmine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Ajaväljendid ja eessõnad.
 4. Uus elu: Elu Norras, norralaste elustiil. Vabaajategevused.
  Funktsionaalne keel: Kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Järgarvud. Omastav asesõna (ainsus ja mitmus).
 5. Kohustused: Kodutööd ja tööülesanded. Ametid. Ametiasutused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Ajaeessõnad for-siden, i, om. Omastav kääne -s lõpu ja eessõnaga til

  Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald, Oslo 2004) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Norra keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 31.01 - 02.05

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Adele Vaks

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud