Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A2.1 veebis

Norra keel A2.1 veebis

Norra keel (A2.1)

E-õpe

Kui Sa vajad norra keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa tunned, et Su norra keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A2.1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD

1. Pidupäev: Pühad ja traditsioonid, külaskäik. Kutse.
Funktsionaalne keel: Külastusega seotud viisakused.
Keeleteadmised: Omastavad asesõnad, määrsõnad (lõhnab magusalt, maitseb hästi jne).
2. Igapäevaelu: Kogemused ja plaanid, igapäevaelu, vaba aeg.
Funktsionaalne keel: Järgarvud, aastaarvude ütlemine.
Keeleteadmised: Omastav vorm genitiiviga.
3. Tervis: Tervislikud eluviisid. Arstil ja apteegis.
Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine, vestlus arsti ja apteekriga.
Keeleteadmised: Täisminevik, ajaväljendid.

Norra keele A2.1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 19.09 - 19.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Adele Vaks

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023.a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud