Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A2 veebis

Norra keel A2 veebis

Norra keel A2

E-õpe

Kui Sa vajad norra keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa oled juba alustanud õpinguid A2 tasemel, kuid päris B1 tasemele ei ole veel jõudnud. Kui Sa tunned, et Su norra keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD

 1. Kodu: Eluaseme tüübid. Omadussõnad, mis kirjeldavad eluaset. Üüri- ja müügikuulutused.
  Funktsionaalne keel: Asukoha küsimine ja kirjeldamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna kesk- ja ülivõrre. Asukohta näitavad eessõnad.
 2. Pere: Elulugu. Traditsioonid. Pereliikmed ja sugulased.
  Funktsionaalne keel: Viisakusväljendid (Jõudu! jne) Kutse kirjutamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna ja nimisõna ühildumine.
 3. Töö: Ametid. Töö. Töökohad. Töökuulutused. Plaanide ja kogemuste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Sõnumid. Sõnumite kirjutamine.
  Keeleteadmised: Pea- ja kõrvallause sõnajärjekord.
 4. Haridus: Kool. Haridus. Huviharidus ja täiendkoolitus.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõned ja teated.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Sõnajärjekord lauses.

Norra keele A2 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 30.04

Aeg: T 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Grete Lepa

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud