Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A1.2 ZOOMis

Rootsi keel A1.2 ZOOMis

Rootsi keel (A1.2)

E-õpe

Kui Sa oled rootsi keelt juba ühe semestri õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt paremini osata. Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi rootsi keelest. Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

Rootsi keel (A1.2)

KELLELE?

Kui Sa oled rootsi keelt juba ühe semestri õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt paremini osata;
Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi rootsi keelest;
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge. Tutvume veidi ka norra kultuuri ja norralase hingeeluga. Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada, teha lihtsamaid telefonikõnesid jne. Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Perekond: Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna.
 2. Sisseostude tegemine: Esmatarbekaubad ja toiduained. Kogus ja kaal. Lemmiksöök.
  Funktsionaalne keel: Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre.
 3. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud.
 4. Kommunikatsioon: Transpordivahendid. Sõnumid. Teated ja teadaanded.
  Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine.
  Keeleteadmised: Eessõnad (i ja på). Osastavad isikulised asesõnad.

Rootsi keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 01.02 - 03.05

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Marite Sild

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud