Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Soome keel A1.2 veebis

Soome keel A1.2 veebis

Soome keel (A1.2)

E-õpe

Kui Sa oled soome keelt juba ühe semestri õppinud, aga tahaksid seda toredat keelt paremini osata, Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi soome keelest, Kui Sa vajad soome keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Linnas: Asutused ja objektid linnas.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
 2. Töö: Ametid, töökohustused.
  Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine. Ametialane telefonikõne.
  Keeleteadmised: Kohustust väljendav tegusõna (täytyypitää)
 3. Kodu: Elukoht, mööbel.
  Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
  Keeleteadmised: Nimisõnade käänamine. Astmevaheldus nimisõnades ja 1. tüübi verbides
 4. Vaba aeg: Hobid ja huvialad.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Nimisõnatüübid
 5. Paigad ja inimesed: Elu maal ja linnas. Inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
  Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
  Keeleteadmised: omadussõna (ainsus ja mitmus, pööramine).

  Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Hyvin menee! 1

Soome keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 27.09 - 27.12

  Aeg: K 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Anneli Loodus

  Hind:

  195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.