Soome keel A1.2

Soome keel (A1.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled soome keelt juba ühe semestri õppinud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa oled õppinud soome keelt kunagi ammu ja palju unustanud; Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled soome keelt juba ühe semestri õppinud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa oled õppinud soome keelt kunagi ammu ja palju unustanud;
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Grammatika õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõpuks oskad öelda kuupäevi, viisakalt paluda, pakkuda ja ettepanekuid teha ning saad hakkama toidu- ja riidepoes, restoranis, rongi- ja lennujaamas.

Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras jaHyvin menee! 1

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1. Linnas: Asutused ja objektid linnas.
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
2. Töö: Ametid, töökohustused.
     Funktsionaalne keel: Vestluse alustamine. Ametialane telefonikõne.
     Keeleteadmised: Kohustust väljendav tegusõna (täytyypitää)
3. Kodu: Elukoht, mööbel.
     Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
     Keeleteadmised: Nimisõnade käänamine. Astmevaheldus nimisõnades ja 1. tüübi verbides
4. Vaba aeg: Hobid ja huvialad.
     Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
     Keeleteadmised: Nimisõnatüübid
5. Paigad ja inimesed: Elu maal ja linnas. Inimeste kirjeldamine. Omadussõnad.
     Funktsionaalne keel: Viisakas reageerimine igapäevastes situatsioonides.
     Keeleteadmised: omadussõna (ainsus ja mitmus, pööramine).

Soome keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 17.09 - 17.12

Aeg: N 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Anneli Loodus

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud