Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Soome keel A2.1 veebis

Soome keel A2.1 veebis

Soome keel A2.1

E-õpe

Kui Sa vajad soome keelt tööalases või igapäevases suhtluses, Kui Sa algaja enam ei ole, aga kesktasemel ka veel mitte, Kui Sa tunned, et Su soome keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Kinnistame juba õpitud grammatikateemasid ja õpime juurde. Grammatika integreerime teiste oskustega ehk lihtminevikku õpime selleks, et rääkida minevikus toimunust, ja küsimuste moodustamist selleks, et saaks poes ja restoranis küsida jne. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end inglise keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.
 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest.  Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Igapäevaelu: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Hobid. Spordialad. Riided. Stress ja tervislikud eluviisid.
  Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine. Suhtlus riidepoes.
  Keeleteadmised: Tegusõnade pööramine (olevik, jaatav ja eitav; astmevaheldusega tegusõnad).
 2. Mida sööme: Toiduained. Baaris ja restoranis. Toidupoes.
  Funktsionaalne keel: Toidu tellimine.
  Keeleteadmised: Tegusõnade pööramine (nähdä, tehdä, saada)
 3. Maal või linnas?: Elada maal või linnas? Kohad, hooned ja asutused linnas.
  Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine. Info küsimine (ühistransport).
  Keeleteadmised: Käänamine (keda? mida?). Mõni, palju, mitu.
 4. Lähme külla!: Maja ja korteri kirjeldamine. Mööbel ja kodutehnika.
  Funktsionaalne keel: Küllakutse.
  Keeleteadmised: Astmevaheldus (-e, -as/äs/-is ja -in lõpulised sõnad).

Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas oskad ennast ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõu küsida ja anda, teed juhatada jne.
Kursus baseerub õppekomplektil Hyvä-parempi-paras ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Soome keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 07.02 - 15.05

Aeg: K 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Anneli Loodus

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud