Vene keel A1.1 gr A

Vene keel (A1.1)

Lai 30, Tartu

Kui Sa ei ole varem vene keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi küll vene keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda; Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem vene keelt õppinud,
Kui Sa oled kunagi küll vene keelt õppinud, aga enam ei taha põhitõedki meenuda,
Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades vene keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

 1. Sina ja mina: isiku- ja kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, ametid ja töökohad.
  Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt. Kuidas läheb?
  Keeleteadmised: Isikulised asesõnad, arvsõnad, kust?, nimisõna sugu, omastavad asesõnad, küsimused.
 2. Pere: perekonnaliikmed, igapäevased tegevused.
  Funktsionaalne keel: Kust te pärit olete?  Käsud ja keelud.
  Keeleteadmised: Verbide pööramine, nimisõna mitmus.
 3. Linnas: paigad ja asutused linnas; riigid, pealinnad ja keeled; nädalapäevad, kuud ja aastaajad; ilm.
  Funktsionaalne keel: Kuidas abi paluda ja pakkuda? Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Modaalverbid (võib, saab / ei või, ei saa, ei tohi), käskiv kõneviis, minevik, enesekohased verbid (-ся), ajamäärsõnad (millal?).
 4. Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused; huvid ja hobid; riided, värvid ja omadused.
  Funktsionaalne keel: Mis kell on? Riidepoes.
  Keeleteadmised: Sagedusmäärsõnad (kui tihti?), omadussõnade käänamine, tulevik, verbid (pidama, tahtma, saama).

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed küsida ja juhatada, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne.
Kursus baseerub uuel õppematerjalil Pojehali (2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A1 taseme õppekava

Kursusel osaleja andmed
Kursus
Kursuse eest maksja andmed

Õppija õigused ja kohustused:

 1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
 2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
 3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
 4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 15.09 - 15.12

Aeg: T 17.30 - 19.30

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.