Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Vene keel A1.2 veebis

Vene keel A1.2 veebis

Vene keel (A1.2)

E-õpe

Kui Sa oled juba ühe semestri vene keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi vene keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri vene keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi vene keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Kodu ja kodukoht: Elukoht ja tuba. Asjad kodus. Omadused.
  Funktsionaalne keel: Korteri ostmine.
  Keeleteadmised: Kus?, keda/mida?, omadussõna keskvõrre, omadussõna käänamine.
 2. Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
  Keeleteadmised: Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
 3. Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Omadussõna ülivõrre, millega?
 4. Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
  Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
  Keeleteadmised: Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, rääkida lihtsamatel sulle tuttavatel teemadel, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed küsida ja juhatada, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne. Kursus baseerub uuel õppematerjalil Pojehali (2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 08.05

Aeg: E 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud