Vene keel A1.2

Vene keel (A1.2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled juba ühe semestri vene keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi vene keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri vene keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi vene keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Teeme kõik selleks, et kursuse lõpuks saaksid lihtsamates igapäevastes olukordades vene keeles hakkama. Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi kõigis keeleaspektides – rääkimises, kuulamises, lugemises ja kirjutamises. Tunnitöös paneme põhirõhu aga rääkimisoskuse arendamisele. Seejuures ei unusta me süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline – paaristööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Kodu ja kodukoht: Elukoht ja tuba. Asjad kodus. Omadused.
  Funktsionaalne keel: Korteri ostmine.
  Keeleteadmised: Kus?, keda/mida?, omadussõna keskvõrre, omadussõna käänamine.
 2. Töö: Ametid, töökohad ja –kohustused. Tööpäev. Edu- ja elulood.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ja aastaarvude ütlemine.
  Keeleteadmised: Kellena?, aja- ja hulgamäärused.
 3. Poes ja restoranis: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed. Raha.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Hinna küsimine ja ütlemine. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Omadussõna ülivõrre, millega?
 4. Puhkusel ja reisil: Transport. Objektid ja üritused linnas.
  Funktsionaalne keel: Kuidas küsida ja anda nõu?
  Keeleteadmised: Liikumisverbide pööramine, kuhu? miks/milleks?

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, rääkida lihtsamatel sulle tuttavatel teemadel, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed küsida ja juhatada, lihtsamaid telefonikõnesid teha jne. Kursus baseerub uuel õppematerjalil Pojehali (2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 02.02 - 04.05

Aeg: T 17.30 - 19.30

Hind:

156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Hind sisaldab õppematerjali.

Registeerumine suletud