Vene keel A2

Vene keel madalamale kesktasemele (A2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema, Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema,
Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tegeleme kõigi keeleoskuse aspektidega, aga tunnitöös on põhirõhk siiski rääkimisel. Palju tähelepanu pöörame funktsionaalsele keele ehk sellele, kuidas erinevates situatsioonides suhtlemisega väärikalt hakkama saada – kuidas leppida kokku kohtumisi, küsida ja anda nõu, avaldada arvamust, soovitada, telefonivestlusega hakkama saada, arendada seltskondlikku vestlust jne.
Teeme kõik, et tunneksid end vene keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Grammatikaga tegeleme, aga just niipalju, kui on vajalik teatavate teemade käsitlemisel. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Inimesed minu ümber: Perekond, sõbrad, kaaslased. Inimeste kirjeldamine.
  Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja neile reageerimine. Ettepanekute tegemine ja neile vastamine.
  Keeleteadmised: grammatika – liikumisverbid, asesõnad, asesõnade käänamine
 2. Võõras linnas: Paigad ja inimesed
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised:  Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused. Sisse-, sees- ja seestütlev kääne.
 3. Töötajat otsimas: Tööintervjuu läbiviimine.
  Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine. Info täpsustamine.
  Keeleteadmised: Tegusõna + nimisõna (kaasaütlev kääne). Arvsõnad, rahaühikud.
 4. Reisimine: Lennujaamas, restoranis, hotellis.
  Funktsionaalne keel: Probleemsituatsioonid. Abi küsimine ja pakkumine.
  Keeleteadmised:  Liikumist väljendavad tegusõnad+ nimisõnad sobivas käändes

Lubame, et kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus. Muuhulgas oskad ennast nii igapäevastes kui ka ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõustuda, soovitada, keelduda, saad hakkama telefonikõnedega, info täpsustamisega jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Поехали A2 (Чернышов С.И., Чернышова А.В., Златоуст 2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka vene keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad aadressil Lai 30, Tartu.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 03.05

  Aeg: T 17.30 - 19.30

  Hind:

  168 € / 162 € ((üli)õpilased ja 2021. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.