Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Vene keel B1 veebis

Vene keel B1 veebis

Vene keel B1

E-õpe

Kui Sul on madalam kesktase vene keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa, Kui Sa meie kodulehe testist said tulemuseks vähemalt 85%, Kui Sa soovid end vene keeles ladusamalt väljendada, Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sul on madalam kesktase vene keeles juba saavutatud, aga tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sa meie kodulehe testitulemuseks said vähemalt 85%,
Kui Sa soovid end vene keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirjaga lingi, millele vajutades saad tunniga liituda. Lisaks saadame täpsed juhised liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE B1 TASEME ÕPPEKAVA TEEMAD:

 1. Inimesed meie ümber: Mina ja mind ümbritsevad inimesed. Iseloom. Suhted.
  Funktsionaalne keel: Viisakas vestlus.
  Keeleteadmised: Родительный падеж (omastav kääne).
 2. Telefonikeel: Suhtlusviisid ja -vahendid. Telefon kui töövahend.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõne vabamas ja ametlikumas olukorras.
  Keeleteadmised: Kellega? Kus? Millal?
 3. Avalikus kohas: Kontoris. Hotellis. Ankeet.
  Funktsionaalne keel: Tee küsimine ja juhatamine. Info täpsustamine.
  Keeleteadmised: Kus? Kuhu? Kust?
 4. Kodus ja külas: Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika.
  Funktsionaalne keel: Suhtlus kinnisvaramaakleriga.

Vene keele B1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 15.09 - 15.12

  Aeg: N 17.30 - 19.30

  Hind:

  180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali.