Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Hispaania keel B1.2

Hispaania keel kesktasemele (B1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled oma hispaania keele õpingutega juba kesktasemele jõudnud,
Kui Sinu eesmärgiks on suhelda hispaania keeles vabalt ja sundimatult,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Eesmärgiks on eelkõige Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt minema hakkaks. Tegutseme selle nimel, et suudaksid lihtsamas igapäevases vestlussituatsioonis kaasa rääkida, ehkki mitte ise vestlust juhtida. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda, korrates õpitut ja tutvudes uute teemadega.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 1. Meedia: Film, kirjandus ja televisioon meie igapäevaelus.
  Funktsionaalne keel: Lugude jutustamine. Kokkuvõtete tegemine.
  Keeleteadmised: Otsene- ja kaudne sihitis. Teksti sidumine tervikuks (conectores)
 2. Reklaam meie elus: Reklaamtekstid. Hüüdlaused. Viisakad palved.
  Funktsionaalne keel: Soovituste andmine, instruktsioonid. Käsud ja palved.
  Keeleteadmised: Käskiv kõneviis.
 3. Ühiskond: Probleemid meie ümber. Võimalikud lahendused.  Haridus.
  Funktsionaalne keel: Soovid. Kuidas väljendada nõudmisi ja vajadusi. Lahenduste pakkumine.
  Keeleteadmised: Oleviku konjunktiivi moodustamine ja kasutamine (el presente de subjuntivo)
 4. Sõnum: Sõnumid. Memod. Teated ja teadaanded.
  Funktsionaalne keel: Telefonikõned. Käskude ja nõuannete edastamine.
  Keeleteadmised: Kaudne kõne.

Kursuse lõpuks tuled toime suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest infovahetust erinavatel teemadel. Oskad rääkida minevikus, olevikus ja tulevikus iseendast, inimestest enda ümber ja ümbritsevast keskkonnast, kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elamistingimusi, tööd, keskkonda ja kaasa rääkida ühiskonnas aktuaalsetel teemadel.

Kursus baseerub õppekomplektil Aula Internacional 3 ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Tee enne kursusele registreerumist ka hispaania keele test!
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2019. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 18.09 - 18.12 Aeg: K 17.30 - 19.30 Koolitaja: Dagmar Treial
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi