Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2020

Soome keel A2.1

Soome keel (A2.1)

KELLELE?
Kui Sa vajad soome keelt tööalases või igapäevases suhtluses,
Kui Sa algaja enam ei ole, aga päris kesktasemel ka veel mitte,
Kui Sa tunned, et Su soome keele oskus ei ole veel piisavalt hea ja soovid seda igakülgselt täiendada,
siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?
Tegeleme kõigi keeleaspektide - rääkimise, kuulamise, lugemise ja kirjutamise arendamisega. Tunnitöös on põhirõhk asetatud siiski rääkimisele. Seejuures ei unusta me süstemaatiliselt grammatikaga tegeleda. Õpime muuhulgas lihtminevikku, käskivat kõneviisi, alustame mitmuse vormidega. 
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, et õppetöö oleks võimalikult efektiivne ja eluline - paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva info hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele pakume ka pilguheitmisi kultuuri ja kombestikku.
Kursuse lõpuks oskad teha telefonikõnesid, vestelda igapäevastel teemadel, avaldada arvamust jne.
Kursus baseerub õppematerjalidel Suomen mestari, Hyvin menee, Suomi selväksi ja Suomen kielen tikapuut.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
1. Töö ja tasu: Oskused. Haridus ja kvalifikatsioon. Karjäär.
     Funktsionaalne keel: Telefonisuhtlus. CV koostamine.
2. Tavad ja kombed.
3. Puhkuse veetmine. Tegevused, harrastused, reisimine.
     Funktsionaalne keel: Restoranisuhtlus. Tubade broneerimine.


Tee enne kursusele registreerumist ka soome keele test!
HIND: 156 € / 150 € ((üli)õpilased ja 2020. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 37 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 54 ak t) Periood: 16.09 - 16.12; Aeg: K 18.00 - 20.00 Toimumiskoht: Tartu; Koolitaja: Anneli Loodus
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi