Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2020

Inglise keel A2 gr a

Inglise keel madalamale kesktasemele (A2)

KELLELE?
Kui Sul on inglise keeles kesktasemele jõudmiseks astuda veel vaid väikene samm,
Kui Sa meie kodulehe madalamast testist said 68-79 punkti,
Kui Su keeleoskus on pisut passiivne ja Sa soovid end inglise keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Sõnavara, sõnavara ja veelkord sõnavara, sest kui grammatikata on raske, siis sõnavarata teatavasti võimatu rääkida. Ehk jätkame sealt, kus Pre-Intermediate I lõpetas. Eesmärgiks on Su aktiivse sõnavara suurendamine, et lisaks arusaamisele ka rääkimine ladusamalt läheks. Paralleelselt tegeleme grammatikateemadega, kinnistades juba õpituid ning tutvudes uutega (Passives, Conditionals). Grammatika integreerime teiste oskustega, pannes grammatilised teadmised koheselt praktilisse kasutusse rääkimisülesannetes. Pöörame tähelepanu väljenditele ja konstruktsioonidele, mis võimaldavad viisakalt hakkama saada erinevates igapäevastes situatsioonides. Teeme kõik, et tunneksid end inglise keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne).

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
 1. Elustiil: Toidu roll meie elus. Liikuda või mitte liikuda. Igapäevased harjumused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuste väljendamine. Tõenäosus (may, might, will)
  Keeleteadmised: Täisminevik (Present perfect + for/since).
 2. Raha: Kuidas mõistlikult osta? Kirjeldame kohti ja esemeid. Palk. Raha ja säästmine.
  Funktsionaalne keel: Poes (Can I help you?, Please enter your pin., etc)
  Keeleteadmised: Kõrvallaused (that/which, who, where). Ühendtegusõnad (call off, put off, etc) Hulgamäärused (much, many, too, enough)
 3. Kus me elame: Suurlinnad. Elukeskkond. Kuritöö ja karistus.
  Funktsionaalne keel: Kaebused ja nende lahendamine.
  Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (üldolevik ja –minevik). Sõna ‘like’ lauses (What’s the weather like? vs What kind of weather do you like?)
 4. Tehnoloogia: Kuidas ja mille teel suhtleme? Internet. Mõistus ja tunded.
  Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine, nõustumine ja mittenõustumine.
  Keeleteadmised: Tingimuslaused. Ajavormid ja ajaväljendid (yet, just, already, last year, this month, etc). Asesõnad (him/his, I/my/mine/me, we/our/ours/us, etc)
Kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus ning paranenud grammatika. Muuhulgas saad hakkama seltskondlikus vestluses, tuled reisil toime erinevates olukordades, oskad arvamust avaldada, luba küsida, kaebusi esitada ja nendele reageerida, telefonikõnesid teha jne.
Kursus baseerub 2017. a. välja antud õppekomplektil SpeakOut Pre-Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 28.01 - 05.05 Aeg: T/R 08.30 - 10.00 Koolitaja: Merli Kirsimäe
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Tagasi