Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Vene keel A2 vestlus

Vene keel madalamale kesktasemele (A2)

KELLELE?
Kui Sa oled vene keelt õppinud, aga nüüd kipub õpitu ununema,
Kui Sa tunned, et Su keeleoskus on passiivne ja soovid end vene keeles ladusamalt väljendada,
Kui Sa vajad vene keelt igapäevases või tööalases suhtlemises,
Kui Sa oled valmis tundides aktiivselt kaasa lööma,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tegeleme kõigi keeleoskuse aspektidega, aga tunnitöös on põhirõhk siiski rääkimisel. Palju tähelepanu pöörame funktsionaalsele keele ehk sellele, kuidas erinevates situatsioonides suhtlemisega väärikalt hakkama saada - kuidas leppida kokku kohtumisi, küsida ja anda nõu, avaldada arvamust, soovitada, telefonivestlusega hakkama saada, arendada seltskondlikku vestlust jne.
Teeme kõik, et tunneksid end vene keeles üha kindlamalt ja kodusemalt. Grammatikaga tegelema, aga just niipalju, kui on vajalik teatavate teemade käsitlemisel. Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne.

KÄSITLEMISELE TULEVAD VENE KEELE A2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
1) Inimesed minu ümber: Perekond, sõbrad, kaaslased. Inimeste kirjeldamine.
     Funktsionaalne keel: Küllakutsed ja neile reageerimine. Ettepanekute tegemine ja neile vastamine.
     Keeleteadmised: Liikumisverbid, asesõnad.
2) Võõras linnas: Paigad ja inimesed
     Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
     Keeleteadmised:  Sagedust näitavad määrsõnad. Ajamäärused.
3) Töötajat otsimas: Tööintervjuu läbiviimine.
     Funktsionaalne keel: Info esitlemine. Vestluse arendamine. Info täpsustamine.
     Keeleteadmised: Tegusõna + nimisõna (kaasaütlev kääne). Arvsõnad, rahaühikud.
4) Reisimine: Lennujaamas, restoranis, hotellis.
     Funktsionaalne keel: Probleemsituatsioonid. Abi küsimine ja pakkumine.
     Keeleteadmised:  Liikumist väljendavad tegusõnad+ nimisõnad sobivas käändes

Lubame, et kursuse lõpuks on oluliselt laienenud Su sõnavara ja suurenenud rääkimisjulgus. Muuhulgas oskad ennast nii igapäevastes kui ka ametlikes situatsioonides tutvustada, viisakalt küsida, paluda, pakkuda, nõustuda, soovitada, keelduda, saad hakkama telefonikõnedega, info täpsustamisega jne.

Kursus baseerub õppematerjalil Поехали A1.2 (Чернышов С.И., Чернышова А.В., Златоуст 2019) ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Vene keele A2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka vene keele test!
HIND: 120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 29.01 - 29.04 Aeg: K 08.30 - 10.00. Koolitaja: Svetlana Akeldina
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Tagasi