Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Norra keel A1.2

Norra keel (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri norra keelt õppinud,
Kui Sa oled õppinud norra keelt kunagi ammu ja palju unustanud,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                    siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
Kursuse lõppedes oskad orienteeruda norra keele maastikul ja Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada. Oskad poes suhelda, toitu tellida, pileteid broneerida, teed küsida ja juhatada, oma eelistusi väljendada jne.
Kursusel kasutame õppekomplekti På vei, mille autoriteks on Elisabeth Ellingsen ja Kirsti MacDonald.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
 1. Poeskäik: Toidu- ja riidepood. Riideesemed.
  Funktsionaalne keel: Abi ja soovituse palumine ja andmine. Kui palju see maksab?
  Keeleteadmised: Asesõnad den-denne, det-dette, de-disse. Omadussõna (ainsus ja mitmus) . Küsisõnad hvilkenhviklethvilke.
 2. Ilm: Kuud ja aastaajad, tüüpilised tegevused. Temperatuur.
  Funktsionaalne keel: Käsud ja keelud, neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Enesekohane asesõna. Käskiv kõneviis. Kaudne kõneviis. Põhjus ja tulemus (derfor vs fordi). Eessõnad  i ja om.
 3. Puhkus: Reisidest ja reisimisest. Vaba aja tegevused. Põnevad paigad Norras.
  Funktsionaalne keel: Pileti ostmine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Ajaväljendid ja eessõnad.
 4. Uus elu: Elu Norras, norralaste elustiil. Vabaajategevused.
  Funktsionaalne keel: Kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Järgarvud. Omastav asesõna (ainsus ja mitmus).
 5. Kohustused: Kodutööd ja tööülesanded. Ametid. Ametiasutused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Ajaeessõnad for-siden, i, om. Omastav kääne -s lõpu ja eessõnaga til

Norra keele A1 taseme õppekava

HIND: 120 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.)
KURSUSE MAHT: 28 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 40 ak t) Periood: 25.09 - 18.12 Aeg: K 19.10 - 20.40 Koolitaja: Adele Vaks
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali
Tagasi