ROOTSI KEELE TEST
Vali vastus KÕIGILE küsimustele!1 ...
Han spelar gitarr inte.
Han gitarr spelar inte.
Inte han spelar gitarr.
Han spelar inte gitarr.

2 ...
De bor i ett gammal hus.
De bor i ett gammalt hus.
De bor i ett gammala hus.
De bor i ett gamla hus.

3 ...
Mitt namn är Olsson.
Min namn är Olsson.
Mina namn är Olsson.
Namn är Olsson.

4 ...
Hon vara på bio igår.
Hon varit på bio igår.
Hon var på bio igår.
Hor är på bio igår.

5 ...
Kan han tala spanska?
Spanska han kan tala?
Tala han kan spanska?
Han kan tala spanska?

6 ...
Maria har en grön bil.
Maria har en grönt bil.
Maria har en gröna bil.
Maria har en gröner bil.

7 ...
Vad ligger Kiruna?
Hur ligger Kiruna?
Var ligger Kiruna?
Hur långt ligger Kiruna?

8 ...
Vi brukar inte spelar fotboll.
Vi brukar inte spelat fotboll.
Vi brukar inte spel fotboll.
Vi brukar inte spela fotboll.

9 ...
Han är sjuk.
Han är sjukt.
Han är sjuka.
Han är sjuke.

10 ...
Du kommer från England?
Kommer du från England?
Du från England kommer?
Från England du kommer?

11 ..... Tack bra.
Hur är det?
Vad är det?
Vilken är det?
Vem är det?

12 ...
Han ringer till hon.
Han ringer till henom.
Han ringer till hennes.
Han ringer till henne.

13 ...
Frågorna är enkel.
Frågorna är enkelt.
Frågorna är enkla.
Frågorna är enkeler.

14 ...
Hon dricker inte en kaffe.
Hon dricker inte ett kaffe.
Hon dricker inte kaffe.
Hon dricker inte café.

15 ...
Varför kostar en glass?
Hur mycket kostar en glass?
Vem kostar en glass?
Hur kostar en glass?

16 ...
De har en stor villa.
De har en stor villan.
De har stor villan.
De har en stor villor.

17 ...
Talar engelska du?
Du talar engelska?
Engelska du talar?
Talar du engelska?

18 ...
Hon köpte två penna.
Hon köpte två pennan.
Hon köpte två pennor.
Hon köpte två pennorna.

19 ...
Peter bor Uppsala.
Peter bor i Uppsala.
Peter bor in Uppsala.
Peter bor på Uppsala.

20 Går det bra?...
Javisst.
Nej tack.
Inte jag heller.
Bra.

21 Skog består av en massa....
träd.
träden.
träder.
träderna.

22 Hon har ... till Paris.
åka
åker
åkte
åkt

23 ...
Idag han jobbar till klockan fem.
Jobbar han idag till klockan fem.
Idag jobbar han till klockan fem.
Han idag jobbar till klockan fem.

24 Varför pratar de så ...
hög?
högt?
höga?
högre?

25 Han ... alltid bil till jobbet.
körar
kör
körer
köra

26 Jag förstår inte hur den fungerar. Kan du förklara det ...
för mig?
till mig?
på mig?
med mig?

27 Roland vill köpa ...
den röd bil.
den röda bil.
den röd bilen.
den röda bilen.

28 .... som hans far sagt.
Han har alltid gjort
Han har gjort alltid
Han alltid har gjort
Han gjort har alltid

29 Kristina är ...
ungare än Ulla.
yngre Ulla.
yngre än Ulla.
yngst än Ulla.

30 Han tycker ...
mycket om att laga mat.
om mycket att laga mat.
mycket att laga mat.
om att mycket laga mat.

31 Vill du ha ...
liten mera te?
lite mera te?
liten flera te?
lite flera te?

32 ...
Det snöade när de åkte hem igår.
Det snöade när åkte de hem igår.
Det snöade när igår de åkte hem.
Det snöade när hem de åkte igår.

33 Det är ... bil.
honom
han
honoms
hans

34 Jag tycker inte om korv. Gör du?
Nej, det gör jag också inte.
Nej, det gör inte jag heller.
Nej, det gör också jag inte.
Nej, det gör heller jag inte.

35 Eftersom det är helg ...
vi behöver inte jobba.
vi behöver inte jobbar.
behöver vi inte jobba.
behöver vi inte jobbar.

36 Kriget slutade ...
i 1988
för 1988
på 1988
1988

37 Han brukar ...
hälsa på dem alltid.
alltid hälsa på dem.
alltid på dem hälsa.
hälsa på alltid dem.

38 De slutade skolan ...
på den femte juni.
den femte juni.
den femte av juni.
den fem av juni.

39 Det finns många länder ...
där det är krig.
dit det är krig.
vart det är krig.
var det är krig.

40 ...
Träden är gröna.
Träden är grönta.
Träden är grön.
Träderna är gröna.

41 Var ... utlänsk mat?
säljer
såld
sålt
säljs

42 Vad brukar ni göra ...
i vintern?
på vintern?
i vinter?
på vinter?

43 Han har tappat bort nyckeln.
Den är tappat bort.
Den är tappad bort.
Den är borttappat.
Den är borttappad.

44 Jag har inte varit där ...
på två år.
i två år.
för två år.
om två år.

45 Jag har också läst den boken.
Jag tänker att den är bra.
Jag tycker att den är bra.
Jag tror att den är bra.
Jag känner den är bra.

46 ...
Den här mjölk är ju sur!
Den här mjölken är ju sur!
Det här mjölk är ju sur!
Det här mjölket är ju surt!

47 Är Stockholm världens...
vackrast stad?
vackraste stad?
vackrast staden?
vackraste staden?

48 .... i biosalongen för att se bra.
Vi sätt oss långt fram
Vi satt oss långt fram
Vi satte oss långt fram
Vi sättade oss långt fram

49 Hon sade att...
de hade inte tid.
de hade tid inte.
inte hade de tid.
de inte hade tid.

50 Adam ... oss förra veckan.
besöker
besökte
har besökt
hade besökt

51 Olof Palme ... 1986.
mördade
mördas
mördades
har mördats

52 Du måste tala ...
hög och tydlig.
högt och tydligt.
höga och tydligt.
högt och tydliga.

53 Hon är arg ...
av honom.
på honom.
till honom.
från honom.

54 Hon undrade ...
vem kom.
som vem kom.
om vem kom.
vem som kom.

55 Han känner sig...
stängd in.
stängt in.
instängd.
instängt.

56 Lasse tränade fotboll ...
i sommaren.
på sommar.
i somras.
i somrarna.

57 Vänta ... jag kommer tillbaka!
medan
emedan
tills
förrän

58 Jag ...på soffan och läste.
låg
lade
lagde

59 Tycker du inte att mina skor är fina?
Jo, visst är de det.
Jo, visst är det de.
Jo, visst är de den.
Jo, vist är det det.

60 Han tänker ofta ... sina föräldrar.
om
i
omkring

Sinu nimi:


Sinu e-mail: