Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Sügis 2019

Vestluskursus (EAKAD)

Inglise keele vestluskursus eakatele


KELLELE?
Kõigile huvilistele, kelle õpihimu ei ole lisandunud aastatega raugenud, ja kes seltskondlikku suhtlemist, ka võõrkeelset, kõrgelt hindavad.

KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tunnitöös on põhirõhk suhtlemisel, aga õpitakse ka sõnu ning erinevaid lausekonstruktsioone, mis aitavad väljendada erinevaid soove, arvamusi ja mõtteid. Palju tähelepanu pöörame ka kuulamisele ja teistest arusaamisele.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis aitavad keeleõppijal saada üle suhtlusbarjäärist ja omandada keelealaseid teadmisi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub mõnusas tempos harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
  • Sinu tervis: Tervis. Haigused ja vigastused. Õnnetused ja apsakad. Oma enesetunde kirjeldamine. Harjumused minevikus. Arsti juures. Mida sa parasjagu tegid, kui see juhtus…? 
  • Parimad asjad elus: Elu põhiväärtused. Omadussõnad + eessõnad. Mulle meeldib ja ma sooviksin. Tingimuslaused. Magustoidud. Isikuomadused. Õige inimese leidmine.
  • Vana ja uus: Moodne tehnika vs vanaaegsed vahendid. Paikade kirjeldamine. Rohelised linnad. Modaalverbid. Lugude vestmine. Määrsõnade kasutamine loo rääkimisel. Say ja tell erinevus. Enneminevik.
Kursus baseerub 2013 ja 2014 a. välja antud õppekomplektidel Cutting Edge Third Edition Pre-Intermediate ja Cutting Edge Third Edition Intermediate ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava
HIND: 99 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)
KURSUSE MAHT: 45 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 65 ak t) Periood: 17.09 - 17.12 Aeg: T / R 10.15 - 11.30 Koolitaja: Merli Kirsimäe
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi