Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Vestluskursus (EAKAD)

Inglise keele vestluskursus eakatele


KELLELE?
Kõigile huvilistele, kelle õpihimu ei ole lisandunud aastatega raugenud, ja kes seltskondlikku suhtlemist, ka võõrkeelset, kõrgelt hindavad.

KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Tunnitöös on põhirõhk suhtlemisel, aga õpitakse ka sõnu ning erinevaid lausekonstruktsioone, mis aitavad väljendada erinevaid soove, arvamusi ja mõtteid. Palju tähelepanu pöörame ka kuulamisele ja teistest arusaamisele.
Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis aitavad keeleõppijal saada üle suhtlusbarjäärist ja omandada keelealaseid teadmisi: paaris- ja grupitööd, dialooge, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne. Õppetöö toimub mõnusas tempos harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid.

MÕNED KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:
 • Meie varjatud võimed: Kes mida oskab ja suudab (make & do). Kool ja intelligentsus.
  Funktsionaalne keel: Kuidas anda nõu ja reageerida nõuannetele (modaalverb should)
  Keeleteadmised: Verbivormid. Täisminevik (Present Perfect + ever/never). Ajaväljendid. Kohustused (modaalverbid must/have to)
 • Muutused: Rutiin. Eesmärk, põhjus ja tagajärg (so, to, because). Kuulsus.
  Funktsionaalne keel: Viisakas suhtlemine (May I join you? etc). Informatsiooni täpsustamine.
  Keeleteadmised: Viisakad küsimused (Can you tell me …?). Mineviku harjumused (used to). Tegusõna + eessõna (depend on, etc)
 • Raha: Kuidas mõistlikult osta? Kirjeldame kohti ja esemeid. Palk. Raha ja säästmine.
  Funktsionaalne keel: Poes (Can I help you?, Please enter your pin., etc)
  Keeleteadmised: Kõrvallaused (that/which, who, where). Ühendtegusõnad (call off, put off, etc) Hulgamäärused (much, many, too, enough)
Kursus baseerub 2017 a. välja antud õppekomplektidel SpeakOut ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B1 taseme õppekava
HIND: 99 € (Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas)
KURSUSE MAHT: 45 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 65 ak t) Periood: 28.01 - 05.05 Aeg: T / R 10.15 - 11.30 Koolitaja: Merli Kirsimäe
ÕPPEMATERJAL: Hind sisaldab õppematerjali.
Nõustun ja registreerun
Tagasi