Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Inglise keel B2 gr a

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2)

KELLELE?
Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa,
Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus),
Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele,
Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks,
Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma,
                                                                                     siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English'ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda - rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE B2 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

1) Tekitab küsimusi: Väikeste tegude suured tagajärjed. Rollide muutused ühiskonnas. Ühine ettekanne.
    BBC video muutustest töökorralduses.
    Funktsionaalne keel: Arvamuse avaldamine ning teiste arvamusele reageerimine. Seisukoha põhjendamine.
    Omadussõnad arvamuse väljendamiseks.
    Keeleteadmised: Oleviku ja mineviku ajavormid (Present and Past Perfect Simple & Continuous). Passiiv. 
    Tegusõnade ja nimisõnade eristamine.
2) Puhkehetk: Vaba aja veetmise muutumine. Mõnusad väljasõidud. BBC video õnnest ja õnnelikkusest.
    Funktsionaalne keel: Tegevuste järjestus ja nende kirjeldamine. Peegeldavad küsimused.
    Keeleteadmised: Sidesõnad. Tulevikuvormid. Praegused ja minevikuharjumused. Nimisõnad (countable and 
    plural nouns
).
3) Ideed: Räägime leiutistest. Kirjeldame reklaame. Mõtiskleme ajurünnaku teemal. BBC video ideede
    esitlemisest.
    Funktsionaalne keel: Ideede väljapakkumine.
    Keeleteadmised: Tingimuslaused (Real and hypothetical conditionals). Artiklid.
4) Meedia: Teleprogrammid. Mis uudist? Apsakad uudistes. BBC video live-uudiste ülekannetest.
    Funktsionaalne keel: Tugevate emotsioonide väljendamine. Uudisloo ümberjutustamine.
    Keeleteadmised: Kui palju, kui mitu? (Quantifiers). Kaudne kõne. Olulise rõhutamine.
5) Käitumine: Keerulised otsused. Väärtushinnangud. Ebamugavad olukorrad. BBC video kehakeelest.
    Funktsionaalne keel: Nõu ja soovituste andmine.
    Keeleteadmised: -ing vorm ja infinitiiv. Tingimuslaused (Past and mixed conditionals).

Kursus baseerub õppekomplektil Speakout Upper-Intermediate 2nd ed (2017) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 27.01 - 30.04 Aeg: E/N 08.30 - 10.00) Koolitaja: Reet Kasepalu
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Nõustun ja registreerun
Tagasi