Koolituste kalender

KOOLITUSTE KALENDER Kevad 2020

Inglise keel A1.2 gr b

Inglise keel veidi õppinutele (A1.2)

KELLELE?
Kui Sa oled juba ühe semestri inglise keelt õppinud,
Kui Sa oled õppinud inglise keelt kunagi ammu ja palju unustanud ning kui meie kodulehe madalamast testist said 47-59 punkti,
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata,
                                                                                   siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.
KUIDAS?
Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eemärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täeindame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge, lauamänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.

KÄSITLEMISELE TULEVAD INGLISE KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:
 1. Elu- ja edulood: Elusündmused. Tunded. Oluline ja ebaoluline.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine, ajamäärused.
  Keeleteadmised: Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane), eessõnata ajamäärus, omadussõnad asjade ja tunnete kirjeldamiseks (-ed, -ing).
 2. Räägime sinust: Sündmused, pühad ja tähtpäevad. Leiutised. Minu lapse- ja koolipõlv.
  Funktsionaalne keel: Õnnitlemine ja õnnitlusele vastamine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik (ebareeglipärane, küsimuste ja eituste moodustamine), eessõna ajamääruses, määrsõna.
 3. Sööme kodus või väljas?: Toiduained. Kohvikus ja restoranis. Esmatarbekaubad ja poed.
  Funktsionaalne keel: Poes ja restoranis. Viisakas palumine/tellimine.
  Keeleteadmised: Loendatav ja loendamatu nimisõna, hulgamäärus (some, any, much, many), I like vs I´d like.
 4. Elu linnas: Suurlinnad. Objektid linnas ja maal.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine.
  Keeleteadmised: Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.

Kursuse lõpuks oskad öelda kuupäevi, viisakalt paluda, pakkuda ja ettepanekuid teha ning saad hakkama toidu- ja riidepoes, restoranis jne.
Kursus baseerub õppematerjalidel New Headway Elementary (4th ed), New Inside Out Elementary ja Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!


HIND: 198 € / 189 € ((üli)õpilased ja 2019. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.
KURSUSE MAHT: 54 ak t auditoorset tööd (õppe kogumaht 80 ak t) Periood: 27.01 - 30.04 Aeg: E / N 17.30 - 19.00 Koolitaja: Liisa Meriste
ÕPPEMATERJAL: Õppematerjalid sisalduvad hinnas
Nõustun ja registreerun
Tagasi