Asutusele

Asutustele

Firmasisese kursuse loomist tasub kaaluda, kui koolituskalendris olevate kursuste ajad või intensiivsus õppijatele ei sobi. Eraldi grupi moodustamine on otstarbekas ka juhul, kui ühest asutusest vajab mitu inimest enam-vähem ühel tasemel keeleõpet. Firmasisese grupi moodustab 3 kuni 12 enam-vähem ühesuguse keeleoskuse tasemega õppijat. Asutuse grupi eeliseks on paindlikkus, valida saab nii õppetöö intensiivsust, mahtu kui ka kohta. Õppetöö võib toimuda, kas meie ruumides aadressil Lai 30, Tartu või tellija ruumides.

Mida, millal, kuidas …?

 • Pakume inglise, rootsi, hispaania, prantsuse, saksa, soome, vene ja eesti üldkeelt või vestluskursusi
 • Teile sobiva suunitlusega tööalast keelt – koos valime teemad ja rõhuasetused
 • Erialast keelt õpetame koostöös tellijaga – teie toote materjali, meie kohandame õpetatavaks ja õpetame
 • Teile sobivatel aegadel – üks, kaks või kolm korda nädalas

Mis tingimustel?

 • Minimaalne koolituse maht on 30 akadeemilist tundi
 • Kursus võib toimuda, kas meie või teie juures
 • Akadeemilise tunni hind on alates 30 € (käibemaksu ei lisandu). See sisaldab tasemetestimist enne kursuse algust, õppematerjali, testimist kursuse lõpus (suulist või kirjalikku, sõltuvalt kursuse iseloomust

Asutusesisesed eesti keele kursused Tallinnas

 • Pakume ka firmasisest eesti keele koolitust Tallinnas.
 • Minimaalne koolituse maht on 30 akadeemilist tundi.
 • Pakume kursusi, mis toimuvad ettevõtte ruumides.
 • Akadeemilise tunni hind on alates 35 € (käibemaksu ei lisandu). See sisaldab tasemetestimist enne kursuse algust, õppematerjali, testimist kursuse lõpus (suulist või kirjalikku, sõltuvalt kursuse iseloomust).

Seega…

 • Teie poolt soov, meie poolt pakkumine, ja meil on, mida pakkuda!

Küsi pakkumist