Veebikursused

Folkuniversitetet/Veebikursused

Veebikursused kevad 2022

Tegelikult ei erine meie maja veebikursused kuigi palju klassiruumis toimuvast keeleõppest. Kasutame kõikidel kursustel Zoom keskkonda, mis annab õpetajale võimaluse tunnis paaris- ja grupitööd kasutada, kuulamisülesandeid teha, videoid vaadata ja tahvlit kasutada. Selleks, et veebitundidest osa võtta, on õppijal vaja internetiühendusega arvutit. Hakkama saab ka tahvli või nutitelefoniga. Enne kursuse algust saadame täpsed juhised kursusega liitumiseks. Tundides osalemine ei ole keeruline ning IT-alased eriteadmised ei muuda õppetööd tulemuslikumaks.
Pakume inglise, rootsi, norra, hispaania, itaalia, vene ja eesti keele veebikursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna ja ajad leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Kui soovite enne kursusega liitumist välja selgitada oma keeleoskuse taset, tehke keeletest meie kodulehel.
Kevadsuvised keelekursused toimuvad perioodil 25. aprill kuni 22. juuni.

Rootsi keele veebikursused

Maikuus on algamas rootsi keel algajatele A1.1. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18.30 – 20.00. Kontakttundide maht on 24 ak tundi. Kursuse hind on 118 €. Grupi suurus on 6 kuni 12 inimest. Koolitajaks on meie rootsi keele õpetaja Marite Sild.

Itaalia keele veebikursused

Kevadsemestril pakume itaalia keele kursusi algajatele (A1.1) ja veidi õppinutele (A1.2). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontaktundide maht on 37 ak tundi. Gruppide suurus on 5 kuni 10 inimest. Ühe kursuse hind on 168 € uutele õppijatele ja 162 € jätkajatele ja (üli)õpilastele.
Kursusi juhendab meie itaalia keele õpetaja Alessandra Dezi (räägib ka eesti keelt).

Norra keele veebikursused

Norra keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja A1.2 (veidi õppinud). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontaktundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 168 € uutele õppijatele ja 162 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 5 kuni 10 inimest. Kursusi juhendab meie norra keele õpetaja Adele Vaks.

Hispaania keele veebikursused

Hispaania keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja A2 (madalam kesktase). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontaktundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 168 € uutele õppijatele ja 162 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 5 kuni 10 inimest. Kursusi juhendab meie hispaania keele õpetaja Dagmar Treial.

Eesti keele veebikursused

Eesti keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja B1.1 (kesktase). Kursused toimuvad kaks korda nädalas. Kummagi grupi kontaktundide maht on 54 ak tundi. Ühe kursuse hind on 216 € uutele õppijatele ja 204 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 10 inimest. Kursusi juhendab meie eesti keele õpetaja Sille Midt.

Inglise keele veebikursused

Inglise keele veebikursusi pakume tasemetel A2, B1 ja B2. Valikus on nii üldkeele kui ka vestluskursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna, toimumisajad ja koolitaja leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Gruppide suurus on 6 kuni 10 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased inglise keele õpetajad. Enne grupi valimist võiks teha ka keeletesti meie kodulehel.

Vene keele veebikursused

Vene keele veebikursusi pakume tasemel A1.1 (algajad). Kursus toimub üks kord nädalas esmaspäeviti. Kursuse kontaktundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 168 € uutele õppijatele ja 162 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Grupi suurus on 5 kuni 10 inimest. Kursust juhendab meie vene keele õpetaja Svetlana Akeldina.