Veebikursused

Folkuniversitetet/Veebikursused

Veebikursused sügis 2022

Tegelikult ei erine meie maja veebikursused kuigi palju klassiruumis toimuvast keeleõppest. Kasutame kõikidel kursustel Zoom keskkonda, mis annab õpetajale võimaluse tunnis paaris- ja grupitööd kasutada, kuulamisülesandeid teha, videoid vaadata ja tahvlit kasutada. Selleks, et veebitundidest osa võtta, on õppijal vaja internetiühendusega arvutit. Hakkama saab ka tahvli või nutitelefoniga. Enne kursuse algust saadame täpsed juhised kursusega liitumiseks. Tundides osalemine ei ole keeruline ning IT-alased eriteadmised ei muuda õppetööd tulemuslikumaks.
Pakume inglise, rootsi, norra, hispaania, itaalia, vene ja eesti keele veebikursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna ja ajad leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Kui soovite enne kursusega liitumist välja selgitada oma keeleoskuse taset, tehke keeletest meie kodulehel.
Sügissemestri keelekursused toimuvad perioodil 12. september kuni 23. detsember.

Rootsi keele veebikursused

Rootsi keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja A1.2 (veidi õppinud). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 180 € uutele õppijatele ja 171 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased rootsi keele õpetajad.

Itaalia keele veebikursused

Sügissemestril pakume itaalia keele kursusi algajatele (A1.1), veidi õppinutele (A1.2) ja madalamale kesktasemele (A2.1). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on 37 ak tundi. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Ühe kursuse hind on 180 € uutele õppijatele ja 171 € jätkajatele ja (üli)õpilastele.
Kursusi juhendab meie itaalia keele õpetaja Alessandra Dezi (räägib ka eesti keelt).

Norra keele veebikursused

Norra keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja A1.2 (veidi õppinud). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontaktundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 180 € uutele õppijatele ja 171 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie norra keele õpetaja Adele Vaks.

Hispaania keele veebikursused

Hispaania keele kursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad), A1.2 (veidi õppinud) ja A2 (madalam kesktase). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontaktundide maht on 37 või 30 ak tundi. Ühe kursuse hind on 147 € (30-tunnine kursus) või 180 € uutele õppijatele ja 171 € jätkajatele ja (üli)õpilastele (37-tunnine kursus). Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie hispaania keele õpetaja Dagmar Treial.

Eesti keele veebikursused

Eesti keele kursusi pakume tasemel B1 (kesktase). Kursus toimub kaks korda nädalas. Kontakttundide maht on 50 ak tundi. Ühe kursuse hind on 225 € uutele õppijatele ja 216 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursust juhendab meie eesti keele õpetaja Sille Midt.

Inglise keele veebikursused

Inglise keele veebikursusi pakume tasemetel A1, A2, B1 ja B2. Valikus on nii üldkeele kui ka vestluskursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna, toimumisajad ja koolitaja leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased inglise keele õpetajad. Enne grupi valimist võiks teha ka keeletesti meie kodulehel.

Soome keele veebikursused

Soome keele veebikursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja A2. Kursused toimuvad kord nädalas. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna, toimumisajad ja koolitaja leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased soome keele õpetajad. Enne grupi valimist võiks teha ka keeletesti meie kodulehel.

Vene keele veebikursused

Vene keele veebikursusi pakume tasemetel A1.1 (algajad) ja B1 (kesktase). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kursuste kontakttundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 180 € uutele õppijatele ja 171 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Grupi suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie vene keele õpetajad Tally Maegi ja Svetlana Akeldina.