Veebikursused

Folkuniversitetet/Veebikursused

Veebikursused SÜGIS 2024

Tegelikult ei erine meie maja veebikursused kuigi palju klassiruumis toimuvast keeleõppest. Kasutame kõikidel kursustel Zoom keskkonda, mis annab õpetajale võimaluse tunnis paaris- ja grupitööd kasutada, kuulamisülesandeid teha, videoid vaadata ja tahvlit kasutada. Selleks, et veebitundidest osa võtta, on õppijal vaja internetiühendusega arvutit. Hakkama saab ka tahvli või nutitelefoniga. Enne kursuse algust saadame täpsed juhised kursusega liitumiseks. Tundides osalemine ei ole keeruline ning IT-alased eriteadmised ei muuda õppetööd tulemuslikumaks.
Pakume inglise, rootsi, norra, soome, hispaania, itaalia, vene ja eesti keele veebikursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna ja ajad leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Kui soovite enne kursusega liitumist välja selgitada oma keeleoskuse taset, tehke keeletest meie kodulehel.
Suurem osa sügissemestri keelekursustest toimuvad perioodil 16. september kuni 19. detsember.

Rootsi keele veebikursused

Rootsi keele kursusi pakume algajatele (tase A1.1), veidi õppinutele (tase A1.2) ja madalamale kesktasemele (tase A2.1). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on sõltuvalt grupist kas 37 või 28 ak tundi. Ühe 28-tunnise kursuse hind on 159 €. Ühe 37-tunnise kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie rootsi keele õpetaja Kristiina Kisler.

Itaalia keele veebikursused

Sügissemestril pakume itaalia keele kursusi algajatele (tase A1.1, grupid hommikuti ja õhtuti), veidi õppinutele (tase A1.2) ja madalamale kesktasemele (tase A2.1 ja A2+). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on sõltuvalt grupist kas 28 või 37 ak tundi. Ühe 28-tunnise kursuse hind on 159 €. Ühe 37-tunnise kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest.
Kursusi juhendab meie itaalia keele õpetaja Alessandra Dezi (räägib ka eesti keelt).

Norra keele veebikursused

Norra keele kursusi pakume algajatele (tase A1.1) ja veidi õppinutele (tase A1.2). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie norra keele õpetaja Anneli Aim.

Hispaania keele veebikursused

Hispaania keele kursusi pakume algajatele (tase A1.1), veidi õppinutele (tase A1.2) ja madalamale kesktasemele (A2.1). Kursused toimuvad üks kord nädalas. Kontakttundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie hispaania keele õpetaja Epp Kama.

Eesti keele veebikursused

Eesti keele veebikursusi pakume tasemetel A2.2 ja B1.1. Kursused toimuvad kaks korda nädalas. Kontakttundide maht on 60 ak tundi. Ühe 60-tunnise kursuse hind on 306 € uutele õppijatele ja 291 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Grupi suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie eesti keele õpetaja Seidi Lamus.

Inglise keele veebikursused

Inglise keele veebikursusi pakume tasemetel A1, A2, B1 ja B2. Valikus on nii üldkeele kui ka vestluskursusi. Iga kursuse põhjaliku kirjelduse, mahu, hinna, toimumisajad ja koolitaja leiate kõrval olevast menüüst või koolituste kalendrist. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased inglise keele õpetajad. Enne grupi valimist võiks teha ka keeletesti meie kodulehel.

Soome keele veebikursused

Soome keele veebikursusi pakume algajatele (tase A1.1) ja A2.2 tasemele. Kursused toimuvad kord nädalas. Kursuste kontakttundide maht on 37 ak tundi. Ühe kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Gruppide suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendavad meie suurepärased soome keele õpetajad.

Vene keele veebikursused

Vene keele veebikursusi pakume madalamale kesktasemel (tase A2+). Kursus toimub üks kord nädalas. Kursuse kontakttundide maht on 37 ak tundi. Kursuse hind on 204 € uutele õppijatele ja 195 € jätkajatele ja (üli)õpilastele. Grupi suurus on 6 kuni 12 inimest. Kursusi juhendab meie vene keele õpetaja Tally Maegi.