Projektid

Toimuvad projektid

Augustist kuni detsembrini 2020 viib Folkuniversitetet projekti “Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele” raames läbi tasuta eesti keele kursused 480 huvilisele kolmekümnes keeleõppegrupis. A1 – C1 taseme kursused toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus.

Tartus toimuvad projekti raames järgmised kursused:

 • Tase A1:
  Grupp 1: E/K/R 11.00-13.15 (31. aug – 30. nov), õpetaja Evelyn Pukspuu
 • Tase A2:
  Grupp 1: E/K/R 08.30-10.45 (26. aug – 30. nov), õpetaja Evelyn Pukspuu
  Grupp 2: T/N 17.15 – 20.15 (25. aug – 10. dets), õpetaja Karin Veske
 • Tase B1:
  Grupp 1: T/R 08.30-11.30 (25. aug – 18. dets), õpetaja Ellen Aunin
  Grupp 2: E/K 17.15 – 20.15 (26. aug – 9. dets), õpetaja Karin Veske
 • Tase B2:
  Grupp 1: T/N 08.30-11.30 (25. aug – 10. dets), õpetaja Evelyn Pukspuu
  Grupp 2: E/K/N 08.30-10.45 (25. aug – 9. dets), õpetaja Ellen Aunin

NB! Kursustele registreerumine toimub 18. augustil 2020 Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel

Lõppenud projektid

Alates 2010. aastast on Folkuniversitetet ühe tegevusalana pakkunud projektipõhist keeleõpet, mille eesmärgiks on parandada eesti keelest erineva emakeelega elanikkonna eesti keele oskust ning suurendada nende kaasatust Eesti ühiskonnas toimuvasse.
Erineva suunitlusega kursuste raames on tegeldud rääkimisoskuse arendamise, tööalase sõnavara ja situatsioonide harjutamise ja riiklikuks B1 taseme eksamiks valmistumisega. Lisaks tutvustatakse kursustel osalejatele läbi praktiliste tegevuste ning külastuste ka Eesti aja- ja kultuurilugu ning ühiskonnaelu.

 • Projekti „Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ käigus osales 2017. aasta oktoobrist 2020. aasta maini tasuta A2 – B2 taseme kursustel Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Ahtmel 482 eesti keele huvilist.
 • Projekti „Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele“ käigus osales 2019. aasta jaanuarist kuni juunini tasuta A1 – B2 taseme kursustel Tallinnas, Tartus ja Pärnus 271 eesti keele huvilist.
 • Projekti „Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ käigus osales 2016. aasta oktoobrist 2017. aasta novembrini tasuta A2 – B2 taseme kursustel Tallinnas, Tartus ja Narvas 420 eesti keele huvilist.
 • Projekti „Eesti keele kursused vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele“ käigus osales 2016. aasta veebruarist kuni detsembrini tasuta A2 – B2 taseme kursustel Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel 411 eesti keele huvilist.
 • Projekti “Eesti keele kursused” käigus osales 2013. aasta septembrist kuni kuni 2014. aasta maini tasuta eesti keele kursustel 232 vähekindlustatud Tallinna, Harjumaa ja Tartu mittekodaniku, kes soovisid valmistuda riiklikuks B1 taseme eksamiks.
 • Projekti „Eesti keele kursuste korraldamine“ raames osales 2013. aastal tasuta eesti keele B1 taseme kursustel üle 300 vähekindlustatud Tallinna ja Harjumaa elaniku.
 • Kesktaseme eesti keele kursused Tallinnas, Maardus ja Paldiskis, 2011 – 2012 (75 inimest, projekt „Kursused – eesti keel ja kodakondsus“)
 • Eesti keele kursused Tallinnas, 2010 – 2011 (56 inimest, projekt „Eesti keele kursused Ida-Virumaal ja Harjumaal“)
 • Algtaseme eesti keele kursus lasteaednikele, 2010 (10 inimest, Kohtla-Järve linna lasteaia Muinasjutt töötajad)
 • Madalama kesktaseme eesti keele kursus tervishoiutöötajatele, 2010 (13 inimest, SA Kiviõli Tervisekeskus töötajad)

Toetajad

Toetajad: Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium, Euroopa Sotsiaalfond ning Integratsiooni Sihtasutus.