Keeletestid

Folkuniversitetet/Keeletestid

Keeletestid

Tasemeteste võivad kasutada eraisikud, kes plaanivad meie juures oma keeleoskust täiendada või soovivad oma keeleoskuse taset teada saada. Saades teada oma tulemuse (vastus saabub koheselt teie e-posti aadressile), võite koolituskalendrist valida endale sobiva grupi ja registreeruda.

Keeletestide autoriõigus kuulub Folkuniversitetetile. Testide kasutamine ärilistel eesmärkidel teiste keelefirmade ja asutuste poolt ilma Folkuniversiteteti kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud!

Testide täitmisel on oluline teada:

  • Testi sooritamiseks on seatud ajalimiit. Vastused, mis on antud pärast selle lõppemist, loetakse valeks. 
  • Igale küsimusele on võimalik valida ainult üks vastus.
  • Vastata tuleb kõigile küsimustele.
  • Testitulemus (õigete vastuste protsent) saabub koheselt teie e-posti aadressile. Iga testi alguses on skaala, mis näitab, millisele tasemele vastab mingi punktisumma.

Hetkel on võimalik Internetis täita kuut testi. Valige endale sobiv: