Vene keele test

Test koosneb 54 valikvastusega küsimusest. Testi tegemiseks on aega 20 minutit. Allesjäänud aega saab kontrollida testi ülaosas oleval kellal. Testiga saab kontrollida vene keele oskust kuni kesktasemeni.

Tasemed:
… – 43%   algaja (sobib A1 kursus)
44% – 59%   algaja II (sobib A1.2 kursus)
60% – 84%   madalam kesktase (sobib A2 kursus)
85% – …        kesktase ja kõrgem (sobib B1 kursus või kõrgem)