Eesti keele test

Folkuniversitetet/Keeletestid/Eesti keele test

Eesti keele test

Tasemeteste võivad kasutada eraisikud, kes plaanivad meie juures oma keeleoskust täiendada või soovivad oma keeleoskuse taset teada saada. Saades teada oma tulemuse (vastus saabub koheselt teie e-posti aadressile), võite koolituskalendrist valida endale sobiva grupi ja registreeruda.

Keeletestide autoriõigus kuulub Folkuniversitetetile. Testide kasutamine ärilistel eesmärkidel teiste keelefirmade ja asutuste poolt ilma Folkuniversiteteti kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud!

Testide täitmisel on oluline teada:

  • Eesti keele test koosneb 100 valikvastusega küsimusest.
  • Testi tegemiseks on aega 30 minutit. Vastused, mis on antud pärast selle lõppemist, loetakse valeks. 
  • Igale küsimusele on võimalik valida ainult üks vastus, vastata tuleb kõigile küsimustele.
  • Testitulemus (õigete vastuste protsent) saabub koheselt teie e-posti aadressile. Iga testi alguses on skaala, mis näitab, millisele tasemele vastab mingi punktisumma.

Tasemed:
… – 44% algaja (sobib A1 kursus)
45% – 54% madalam kesktase (sobib A2 kursus)
55% – 69% kesktase (sobib B1 kursus)
70% – 85% kõrgem kesktase (sobib B2 kursus)
86% – …      (sobib C1 kursus)