Inglise keele test – kõrgem

Folkuniversitetet/Keeletestid/Inglise keele test – kõrgem

Testis on 100 valikvastusega küsimust ja testi tegemiseks antakse aega 30 minutit. Allesjäänud aega saab kontrollida testi alguses tiksuval kellal. Kui testi tulemus on väiksem  kui 61, peaksid tegema madalama testi, et oma tegelikku keeletaset teada saada.

Skaala:
61 – 67 Intermediate I (Kesktase I)
68 – 74 Intermediate II (Kesktase II)
75 – 81 Upper – Intermediate I (Kõrgem kesktase I)
82 – 85 Upper – Intermediate II (Kõrgem kesktase II)
86 – … Advanced