Folkuniversitetet/Koolitused/Lai 30, Tartu/Inglise keel B2.1 Tartus

Inglise keel B2.1 Tartus

Inglise keel kõrgemale kesktasemele (B2)

Lai 30, Tartu

Kui Sa juba omad kesktasemel teadmisi inglise keeles ja tunned, et sellest ei piisa, Kui Sul läheb inglise keelt vaja ka tööalases suhtlemises (praegu või tulevikus), Kui Sa soovid keskenduda valdavalt oma sõnavara suurendamisele ja ladususe parandamisele, Kui Sa vähemalt momendil ei pea grammatikat prioriteediks, Kui Sa oled valmis aktiivselt õppetöös kaasa lööma, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS?

Kursus on üles ehitatud teemapõhiselt. Käsitletavad teemad on vähem või rohkem seotud tööga, kuid siiski piisavalt üldised, et sobida kõigile. Palju tähelepanu pöörame Social English’ile ehk sellele, kuidas vestlust arendades teiste rõõmudele ja muredele vastavalt reageerida, põhjendada oma seisukohti, teisi veenda ning selle kõige põhjal otsuseid ja kokkuvõtteid teha. Loo rääkimise ilmestamiseks vaatame tervikuna aegade süsteemi ning harjutame teise räägitust arusaamist. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi, mis annavad võimaluse aktiivselt suhelda – rollimänge, sik-sak lugemist, puuduva informatsiooni hankimist, arutelusid, poolikuid ristsõnu jne. Suurim erinevus eelnevate tasemete kursustega võrreldes on see, et kõrgemal kesktasemel harjutame grammatikat peamiselt suuliselt ja tegeleme sellega just niipalju kui vajalik teatavate teemade käsitlemisel.
Kasutame kursusel ka ümberpööratud klassiruumi meetodi elemente. See tähendab, et õppijad saavad kodus õpetaja saadetud videoid vaadata ja kuulamistekste kuulata ning klassiruumis saab keskenduda peamiselt suhtlemisele, arutlemisele ja koos tegutsemisele.

KÄSITLEMISELE TULEVAD TEEMAD:


1) Kõigiga juhtub. Seigad ja juhtumised. Ootamatud olukorrad ja nendega toimetulek.
Funktsionaalne keel: Argumenteerimine. Loo rääkimine.
Keeleteadmised: Mineviku ajavormid. Määrused lauses (Ironically, eventually, etc).
2) Mõistus: Isiksuse tüübid. IQ,. Inimvõimed ja selle piirid. Iseloomuomadused. Stereotüübid.
Funktsionaalne keel: Põhjendamine, veenmine ja otsustamine.
    Keeleteadmised: Umbisikuline tegumood (have/get done). 
3) Veider, aga võimalik: Kummalised juhtumised ja maailmaimed (Stonehenge).
Funktsionaalne keel: Arusaamise kontrollimine. Faktide edastamine.
Keeleteadmised: Oletamine kasutades modaalverbe. Tõenäosus.

Kursus baseerub õppekomplektil Cutting Edge Upper-Intermediate (3rd ed) ning Folkuniversiteteti õppematerjalidel.

Inglise keele B2 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka inglise keele test!

Kursuse maht:

37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 60 ak t). Õppetöö toimub aadressil Lai 30, Tartu.

Aeg:

Periood: 21.09 - 21.12

Aeg: N 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Tally Maegi

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Õppematerjalid sisalduvad hinnas.

Registeerumine suletud