Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A1.2 veebis

Itaalia keel A1.2 veebis

Itaalia keel (A1.2)

E-õpe

Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta; Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud;
Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta;
Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Aitame neil, kes keeleõpingutega juba algust on teinud, oma teadmisi ja oskusi edasi arendades järgmisele tasemele jõuda. Ehkki eesmärgiks on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, lugemis- kui kirjutamisoskust, paneme tunnitöös põhirõhu siiski rääkimisele. Kindlasti ei unusta me ka süstemaatilist grammatikaga tegelemist. Keelte õppimine, nii nagu meie seda näeme, ei toimu pelgalt lünki täites ja tabelites näpuga järge ajades, vaid pigem suuliselt harjutades, harjutades ja veelkord harjutades. Täiendame kursust videomaterjali ja interaktiivsete mängudega. Kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi (mini-dialooge, sõnavaramänge, rollimänge jne), et õppetöö oleks võimalikult efektiivne, tunnid huvitavad, mõtestatud ja eesmärgistatud.
  Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 (2014).

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas.
  Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto´.
 2. Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
  Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
  Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre (bravissimo)
 3. Itaalia produktid: Toit ja toiduained. Toidupoes. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Vestlus toidupoes. Kas ma saaksin retsepti?
  Keeleteadmised: Koguse ja mahu eessõnad. Määrav asesõna (ainsus ja mitmus). Umbisikuline tegumood (olevik).

Itaalia keele A1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas.
  3. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.
  4. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 01.02 - 03.05

  Aeg: K 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Õpetaja poolt komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.