Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Itaalia keel A1.2 veebis

Itaalia keel A1.2 veebis

Itaalia keel A1.2

Kui Sa oled juba ühe semestri itaalia keelt õppinud; Kui Sa oled kunagi itaalia keelega algust teinud, oskad lugeda ja tead põhilisi väljendeid enda tutvustamise ja enda ümbruse kirjeldamise kohta; Kui Sa meie itaalia keele testist said 46-59% õigeid vastuseid, Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD ITAALIA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Vaba aeg: Igapäevased ja vaba aja tegevused. Nädalapäevad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine ja mittenõustumine. Kellaaja küsimine ja ütlemine.
  Keeleteadmised: Eitus. Sagedusmäärused. Aja- ja kohaeessõnad. Asesõna käänamine.
 2. Hotellis: Tuba ja korter. Teenused hotellis. Kuud.
  Funktsionaalne keel: Hotellitoa broneerimine. Probleem ja selle lahendamine. Kuupäeva ütlemine.
  KeeleteadmisedC´é / Ci sono konstruktsioon. Ajamäärus (mis ajani?). Eessõna ja artikli  ühildumine (in + la = nella jne). Arvsõnad. Järgarvud.
 3. Reisil: Objektid linnas. Rongijaamas.
  Funktsionaalne keel: Tee juhatamine. Pileti ostmine, vestlus rongijaamas.
  Keeleteadmised: Omadussõna. Määrav artikkel (mitmus). Konstruktsioonid sõnaga ´molto´.
 4. Puhkusele!: Juhtumused ja kogemused. Mida teha puhkusel? Ilmakaared ja asukoht. Ilm.
  Funktsionaalne keel: Milline ilm on?
  Keeleteadmised: Ajaväljendid. Minevik (passato prossimo; kogemuste kirjeldamine). Omadussõna ülivõrre (bravissimo).

Kursus baseerub õppematerjalil Nuovo Espresso 1 ja Folkuniversiteteti materjalil.

Itaalia keele A1 taseme õppekava

Tee enne kursusele registreerumist ka itaalia keele test!

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak t auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 18.09 - 18.12

  Aeg: K 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Alessandra Dezi

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Hind sisaldab õppematerjali ning juurdepääsu veebivarale.