Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Rootsi keel A1.2 veebis

Rootsi keel A1.2 veebis

Rootsi keel A1.2

E-õpe

Kui Sa oled juba ühe semestri rootsi keelt õppinud või kui Sa oled õppinud rootsi keelt kunagi ammu ja palju unustanud. Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on meie A1.2 kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  

KÄSITLEMISELE TULEVAD ROOTSI KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Linnas: Vaba aja tegevused. Meelelahutus. Huvid ja hobid. Nädalapäevad. Rahvused.
  Funktsionaalne keel: Ettepanekute tegemine. Kohtumiste kokkuleppimine.
  Keeleteadmised:  Sagedusmäärsõnad. Modaalverbid + infinitiiv.
 2. Perekond: Perekond ja sugulased. Elulugu. Aastaajad.
  Funktsionaalne keel: Nõustumine. Aktiivne kuulamine.
  Keeleteadmised: Ajamäärused. Lihtminevik. Omastav asesõna ja omadussõna.
 3. Sisseostude tegemine: Esmatarbekaubad ja toiduained. Riideesemed. Kogus ja kaal. Lemmiksöök.
  Funktsionaalne keel: Kontakti loomine. Viisakad küsimused. Asukoha ütlemine. Poes.
  Keeleteadmised: Eessõnad. Nimisõna määratud vorm mitmuses. Keskvõrre.
 4. Reisil: Reisidest ja reisimisest. Rootsi. Vaba aeg. Ilm. Lihtne e-kiri.
  Funktsionaalne keel: Kuupäevade ütlemine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik ja täisminevik. Modaalverbid. Järgarvud.

Rootsi keele A1 taseme õppekava

Kui sa oled varem rootsi keelt õppinud, tee enne registreerumist ka rootsi keele test!

Kursuse maht:

37 ak t kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

Aeg:

Periood: 30.01 - 30.04

Aeg: T 17.30 - 19.30

Hind:

195 € / 186 € ((üli)õpilased ja 2023. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Õppematerjal:

Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.

Registeerumine suletud