Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Soome keel A1.1 veebis

Soome keel A1.1 veebis

Soome keel algajatele (A1.1)

E-õpe

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud, Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi soome keelest, Kui Sa arvad, et soome keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KELLELE?

Kui Sa ei ole varem soome keelt õppinud,
Kui Sa soovid korralikke baasteadmisi soome keelest,
Kui Sa arvad, et soome keelt võib tulevikus vaja minna, siis tõenäoliselt on see kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

  • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
  • Kuna ZOOM võimaldab teha kuulamisülesandeid, vaadata videoid, jagada õppijaid paaridesse ja gruppidesse ning kontrollida kirjutamisoskust kõigile nähtava tahvli abil, ei erine ZOOM’i teel toimuv keeleõpe kuigi palju tavalisest grupiõppest. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge. Tutvume veidi ka soome kultuuri ja soomlase hingeeluga. Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, toitu tellida, kellaaega küsida ja ütelda, teed küsida ja juhatada, teha lihtsamaid telefonikõnesid jne. Sul on alus, millelt oma keelealaseid teadmisi edasi arendada.

KÄSITLEMISELE TULEVAD SOOME KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 1. MOODULI TEEMAD:

1) Sina ja mina: Isikuandmed, riigid ja rahvused, perekond.
     Funktsionaalne keel: Tutvumine ja tervitamine, hüvastijätt, tänamine.
     Keeleteadmised: Tähestik, hääldamine, isikuline asesõna, tegusõna olla pööramine.
2) Aeg ja ilm: Nädalapäev, kuu, aastaajad, ilm. Numbrid.
     Funktsionaalne keel: Kellaaja küsimine ja ütlemine, kuupäeva ütlemine.
     Keeleteadmised: Numbrid.
3) Poes: Toidud ja riided. Hind.
     Funktsionaalne keel: Hinna küsimine ja ütlemine.
     Keeleteadmised: Tegusõna pööramine (olevik)
4) Minu päev: Igapäevategevused. Teadmised, oskused, anne.
     Funktsionaalne keel: Oskamise ja soovi küsimine ja väljendamine
     Keeleteadmised: Verbitüübid.
5) Pere: Perekond ja sugulased.
    Keeleteadmised: Nimisõna (omastav ja osastav kääne)

Kursuse lõpuks oskad tervitada ja hüvasti jätta, kellaaega küsida ja ütelda, vabandada, teed juhatada, toitu tellida jne.
Kursus baseerub õppematerjalidel Hyvin menee ja Hyvä-parempi-paras.

Soome keele A1 taseme õppekava

Kursuse maht:

37 ak tundi auditoorset tööd (kogumaht 54 ak t)

Aeg:

Periood: 01.02 - 03.05

Aeg: K 17.30 - 19.30

Koolitaja:

Anneli Loodus

Hind:

180 € / 171 € ((üli)õpilased ja 2022. a. sügisel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

Registeerumine suletud