Folkuniversitetet/Koolitused/E-õpe/Norra keel A1.2 veebis

Norra keel A1.2 veebis

Norra keel kursus veidi õppinutele (A1.2)

Kui Sa oled juba ühe semestri norra keelt õppinud või kui Sa oled õppinud norra keelt kunagi ammu ja palju unustanud. Kui Sa tunned, et alustatud keeleõpinguid tuleks kindlasti jätkata, siis tõenäoliselt on meie A1.2 kursus just Sulle.

KUIDAS VEEBIPÕHINE KURSUS TOIMUB?

 • Tundides osalemiseks peab sul olema internetiühendusega arvuti või nutitelefon. Enne kursuse algust saadame sulle e-kirja, milles on täpsed juhised tunniga liitumiseks ja programmi allalaadimiseks.
 • ZOOM’i teel toimuv keeleõpe ei erine kuigi palju tavalisest grupiõppest. Ka ZOOMis teeme kuulamisülesandeid, vaatame videoid, töötame paarides ja gruppides, kasutame tahvlit jne. Tunnis pöörame tähelepanu nii kõnelemisele, kuulamisele, lugemisele kui ka kirjutamisele. Eesmärgiks on tunnid võimalikult elavaks ja huvitavaks teha. Harjutame rääkimist niipalju kui võimalik, kasutame rollimänge ja dialooge.  
 • Õppimist toetab Folkuniversiteteti e-õppekeskkonda loodud kursust täiendav veebivara.

KÄSITLEMISELE TULEVAD NORRA KEELE A1 TASEME ÕPPEKAVA 2. MOODULI TEEMAD:

 1. Poeskäik: Toidu- ja riidepood. Riideesemed.
  Funktsionaalne keel: Abi ja soovituse palumine ja andmine. Kui palju see maksab?
  Keeleteadmised: Asesõnad den-denne, det-dette, de-disse. Omadussõna (ainsus ja mitmus). Küsisõnad hvilkenhviklethvilke.
 2. Ilm: Kuud ja aastaajad, tüüpilised tegevused. Temperatuur.
  Funktsionaalne keel: Käsud ja keelud, neile reageerimine.
  Keeleteadmised: Enesekohane asesõna. Käskiv kõneviis. Kaudne kõneviis. Põhjus ja tulemus (derfor vs fordi). Eessõnad  i ja om.
 3. Puhkus: Reisidest ja reisimisest. Vaba aja tegevused. Põnevad paigad Norras.
  Funktsionaalne keel: Pileti ostmine. Broneeringute tegemine.
  Keeleteadmised: Lihtminevik. Ajaväljendid ja eessõnad.
 4. Uus elu: Elu Norras, norralaste elustiil. Vabaajategevused.
  Funktsionaalne keel: Kuupäeva ütlemine.
  Keeleteadmised: Järgarvud. Omastav asesõna (ainsus ja mitmus).
 5. Kohustused: Kodutööd ja tööülesanded. Ametid. Ametiasutused.
  Funktsionaalne keel: Eelistuse väljendamine.
  Keeleteadmised: Täisminevik. Ajaeessõnad for-siden, i, om. Omastav kääne -s lõpu ja eessõnaga til

  Koolitus baseerub õppekomplektil  På vei (Elisabeth Ellingsen, Kirsti Mac Donald, Oslo 2004) ja Folkuniversiteteti jaotmaterjalil.

Norra keele A1 taseme õppekava

  Kursusel osaleja andmed
  Kursus
  Kursuse eest maksja andmed

  Õppija õigused ja kohustused:

  1. Registreerumisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu kursuse eest.
  2. Õppemaks tagastatakse õpilasele, kui õppija informeerib Folkuniversitetetit oma soovist kursusest loobuda 24 h jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.
  3. Eraisikul on õigus tasuda õppemaksu ühes, kahes või kolmes võrdses osas. ÕPPEMAKSU MITMES OSAS TASUMINE EI TÄHENDA, ET ÕPINGUTE KATKESTAMISEL VABASTATAKSE ÕPPIJA JÄRGNEVATE OSAMAKSETE TASUMISEST.
  4. Õppijal on õigus kohale sobiva tasemega grupis tema poolt valitud ajal ja vastavat programmi käsitlevale õppematerjalile.

  Kursuse maht:

  37 ak tundi kontaktõpet (kogumaht 54 ak t). Tunnid toimuvad Zoomis.

  Aeg:

  Periood: 16.09 - 16.12

  Aeg: E 17.30 - 19.30

  Koolitaja:

  Anneli Aim

  Hind:

  204 € / 195 € ((üli)õpilased ja 2024. a. kevadel Folkuniversitetetis õppinud). Õppemaksu saab tasuda ühes, kahes või kolmes osas.

  Õppematerjal:

  Komplekteeritud materjal (sh kuulamisülesanded, videod jne) saadetakse osalejatele lingiga e-kirja teel.